INTRANET ➔

VISSZA

A felvételi folyamata

A felvételi követelmények szakonként/képzésenként eltérnek, de a vizsgák típusait illetően összegyűjtöttük a közös vonásokat.

A felvételi három részből áll:

1. Pályaalkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsga során annak megállapítására törekszünk, hogy a jelentkezők testi-lelki-alkati sajátosságai, illetve egészsége megengedik-e a képzésben való részvételt.

2. Szóbeli vizsga

Egy objektív, átfogó összkép kialakításának reményében megpróbáljuk megismerni a jelentkezők motivációját és feltérképezni, milyen jellegű fogékonyság, valamint milyen lehetséges fejlődési útvonalak rajzolódnak ki a technikai fejlődés, a kreativitás, az előadói és alkotói gyakorlat területein. A folyamatot egy beszélgetés teszi teljessé, amely elsősorban a tánc, cirkusz, színház, zene, a vizuális művészetek területein való tájékozottságra, a kulturális, valamint a személyes érdeklődési területekre koncentrál. 

3. Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsga során a szak/képzés saját területére vonatkozó, eddig megszerzett szakmai tudást, készséget mérjük fel.

A felvételi teljes folyamata alatt mérjük fel az angol nyelvű kommunikációs készségeket.

Pontszámítás

A pályaalkalmassági vizsga során a bizottság „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést adhat. A „nem felelt meg” minősítés is kizár a további felvételi eljárásból. 

A felvételi pontok számítása a szóbeli és a gyakorlati vizsgán a felvételi eljárás alatt szerzett pontok figyelembevételével történik. Hozott pontokat nem veszünk figyelembe.