INTRANET ➔

VISSZA

Bakó Tamás

kortárstánc BA
évfolyamvezető

Harangozó Gyula-díjas táncművész, tanár, független alkotó. 1992–1995 között a Budapest Tánciskola diákjaként kezdte táncművészeti tanulmányait, majd hazai és nemzetközi kurzusokon képezte tovább magát. Számos külföldi és magyar együttes tagja volt, ideértve Ismael Ivo, Marco Santi, Hód Adrienn, Goda Gábor, Gál Eszter együtteseit, és számtalan független produkcióban és projektben vesz részt mint táncos vagy alkotótárs.

2009 és 2022 között folyamatosan tartott Kortárstánc és Kontakt Improvizáció órákat a Budapest Kortárstánc Főiskolán. 2022 óta a Főiskola Kortárstánc alapszakának évfolyamvezetője. Emellett időről időre kurzusokat tart vendégtanárként más hivatásos kortárstánc iskolákban, mint a SEAD / Salzburg, vagy a La Manufacture HES-SO / Lausanne. 

Nyitott órák

Felvételi előkészítő kurzus

Táncom és tanításom forrásai a kortárstánc, a release és a kontaktimprovizáció, ezekből dolgozom.
Az órai mozgásanyagok minősége és dinamikája, jellemzően áramló és lendületes. A testhasználat követi és figyelembe veszi a test természetes mozgásirányait, anatómiáját és támaszkodik saját/benső intelligenciájára. A feladatok ezen tulajdonságok köré szerveződnek. Az órán érintjük a gravitáció, az esés és lendület, egyensúly és súlyátvitel témáit és viszonyba állítjuk a mozdulat, a forma és a folyamatok struktúráival.

A feladatok felépítése az egyszerű mozgás elemektől az összetett mozgásszekvenciák felé való épülés logikáját követik. Valamint a térhasználatot illetően a haladásban bontakoznak ki.

„Gurulunk, mászunk, lépünk, szaladunk.”