INTRANET ➔

ÖNTŐDÉBŐL – SZÍNTÉR

Cirkusz- és Táncművészeti Színtér létrehozása, a főiskola új, saját campusának megépítése

2022 NOVEMBER

 
Kedvezményezett neve: Budapest Kortárstánc Főiskola
Fejlesztés tárgya, célja: Cirkusz- és Táncművészeti Színtér létrehozása, a főiskola új, saját campusának megépítése.
Szerződött támogatás összege: 613 263 569.- Ft.
A projekt tartalmának részletes bemutatása: Mozgásalapú előadóművészetekkel kapcsolatos képzési, kutatási, művészeti, kulturális tevékenységek megvalósítására alkalmas infrastruktúra kialakítása pesterzsébeti rozsdaövezeti öntöde színtérré alakításával.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.04.30.
 

2022. november 24. – sajtóközlemény

2019 – 2022 pályázatok

CIRKUSZMŰVÉSZET ÉS KORTÁRSTÁNC KÉPZÉS
INNOVÁCIÓ A BKTF ÚJ CAMPUSÁN
BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA
2021. március
pályázott összeg: 5.000.000.000.- Ft.
odaítélt összeg: 0.- Ft.

CIRKUSZMŰVÉSZET ÉS KORTÁRSTÁNC KÉPZÉS
INNOVÁCIÓ A BKTF ÚJ CAMPUSÁN
BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA
2021. április
pályázott összeg: 4.000.000.000.- Ft.
odaítélt összeg: 0 – Ft.

Cirkusz- és táncművészeti SZÍNTÉR
felsőoktatás, művészi alkotás, kutatás, harmadik missziós tevékenységek, infrastrukturális- és tudásbázisa
Megvalósíthatósági Tanulmány
2022. március
pályázott összeg: 3.302.000.000.- Ft.
odaítélt összeg: 613 263 569.- Ft.

 

 

2019 – … szaklétesítés és szakindítás akkreditációs folyamat

A 2019 tavaszán aláírt BKTF/MACIVA együttműködési szerződés alapján megindult akkreditációs és curriculum fejlesztő munka elért eredményei, rövid- és középtávú teendői.

EREDMÉNYEK

Cirkuszművészet BA szak létesítés

 • A felsőoktatásért felelős miniszter kérelmünk alapján hozzájárult, hogy a BKTF megkezdje négy cirkuszművészeti szak létesítési folyamatát: 2020.03.24
 • A Cirkuszművészet BA (Alapképzés) szak létesítési beadványát benyújtottuk a Magyar Akkreditációs Bizottságnak: 2020. május 27.
 • A Magyar Akkreditációs Bizottság támogató határozatának dátuma: 2020. szeptember 25.
 • 393/2020 (VIII.12) Korm. rendelet – A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról: Magyar Közlöny 188. szám, 2020. augusztus 12., szerda
 • 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról: 2020.12.18. — https://njt.hu/jogszabaly/2016-18-20-5H.8
 • Cirkuszművészet Alapképzés Szak Képzési és Kimeneti Követelményei

Cirkuszművészet BA szak indítás

A szakindítási dokumentációt az Oktatási Hivatal részére megküldtük 2021. május 11-én.
MAB elutasító határozat: 2021. szeptember 17.
OH elutasító határozat: 2021. november 09.
Fellebbezés megküldése a felsőoktatásért felelős miniszternek: 2021. november 19.
Fellebbezés elfogadásának beérkezése – 2022. január 19.
OH szakindítási engedély kiadása – 2022. január


Cirkuszművészet MA szak létesítés

 • A felsőoktatásért felelős miniszter kérelmünk alapján hozzájárult, hogy a BKTF megkezdje négy cirkuszművészeti szak létesítési folyamatát: 2020.03.24
 • A Cirkuszművészet MA (Mesterképzés) szak létesítési beadványát benyújtottuk a Magyar Akkreditációs Bizottságnak: 2020. május 27.
 • A Magyar Akkreditációs Bizottság támogató határozatának dátuma: 2020. szeptember 25.393/2020 (VIII.12) Korm. rendelet – A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról – Magyar Közlöny 188. szám, 2020. augusztus 12., szerda
 • 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról: 2020.12.18. — https://njt.hu/jogszabaly/2016-18-20-5H.8
 • Cirkuszművészet Mesterképzés Szak Képzési és Kimeneti Követelményei

Cirkuszművészet MA szak indítás

A szakindítási dokumentációt az Oktatási Hivatal részére megküldtük 2021. május 11-én.
MAB elutasító határozat: 2021. szeptember 17.
OH elutasító határozat: 2021. november 09.
Fellebbezés megküldése a felsőoktatásért felelős miniszternek: 2021. november 19.
Fellebbezés elfogadásának beérkezése – 2022. január 19.
OH szakindítási engedély kiadása – 2022. január


Cirkuszművészet Tanár MA szak létesítés

 • A felsőoktatásért felelős miniszter kérelmünk alapján hozzájárult, hogy a BKTF megkezdje négy cirkuszművészeti szak létesítési folyamatát: 2020.03.24
 • Cirkuszművészet Tanár MA szak létesítési beadvány benyújtása Magyar Akkreditációs Bizottság részére: 2020. május 27.
 • Cirkuszművészet Tanár MA szak jelentősen átdolgozott létesítési beadványát benyújtottuk a Magyar Akkreditációs Bizottságnak: 2020.12.10
 • Magyar Akkreditációs Bizottság támogató határozatának meghozatala: 2021. május 28.
 • 538/2021 (IX.15) Korm. rendeletet – A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról – Magyar Közlöny 170. szám, 2021. szeptember 15., szerda
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről – 2021.12.30
 • Cirkuszművészet Tanár Mesterszak egységes szerkezetbe foglalt Képzési és Kimeneti Követelményei egységes szerkezetben

Cirkuszművészet tanszak – Alapfokú Művészeti Iskola

37/2021 (VIII.31) Korm. rendelet – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról – Magyar Közlöny 160. szám, 2021. augusztus 31., kedd


30 órás Cirkuszművészet pedagógus továbbképzés létesítés

PED/539-10/021 alapítási engedély – Oktatási Hivatal – 2021. október 13.
D/5485/2022 nyilvántartási számú pedagógus – továbbképzés nyilvántartásba vétele – Oktatási Hivatal – 2022.09.29 (jegyzék)


 

FOLYAMATBAN

Cirkuszművészet Tanár MA szak indítás

Szakindítási dokumentáció készítése folyamatban.
OH engedély kérelem a KKK rendelet megjelenése után.


30 órás Cirkuszművészet pedagógus továbbképzés indítása

Először tavasszal kerül meghirdetésre az első 12 fős csoport indítása a “képzők képzése” alcímmel Angelus Iván vezetésével,


Cirkuszművészet rendszertani kutatások

Jelenleg öt alternatíva összehansonlító elemzése a soron következő feladat.


Cirkuszművészet pedagógiai szakanyagok

 • Talajakrobatika
 • Gumiasztal
 • Ugróeszközök
 • Gurtni
 • Bohócképzés

 

FELADATOK

Stage Management BA

 • A felsőoktatásért felelős miniszter kérelmünk alapján hozzájárult, hogy a BKTF megkezdje négy cirkuszművészeti szak létesítési folyamatát:
 • 2020.03.24A szak létesítési beadvány benyújtása Magyar Akkreditációs Bizottság részére: 2020. június 29.
 • Magyar Akkreditációs Bizottság elutasító határozata: 2020. október 30.
 • Új néven, új tartalommal újra kezdjük az akkreditációs folyamatot

Cirkusz- és Tánckultúra BA

 • A felsőoktatásért felelős miniszter elutasította Előadóművészet, tánc és cirkusz kreatív producer mesterképzési szak létesítés eljárás megindításra irányuló kérelmünket.
 • Új néven, új tartalommal a fenti néven 2024 februárra tervezzük a szak indítását

Előadóművészet Szakelmélet MA

 • A felsőoktatásért felelős miniszter elutasította Előadóművészet-, tánc- és cirkuszkutató mesterképzési szak létesítés eljárás megindításra irányuló kérelmünket.
 • Új néven, új tartalommal a fenti néven 2024 februárra tervezzük a szak indítását

Előadóművészet Esélyegyenlőség MA

 • A felsőoktatásért felelős miniszter elutasította Előadóművészet, tánc és cirkusz esélyegyenlőségi szak létesítési eljárás megindításra irányuló kérelmünket.
 • Új néven, új tartalommal a fenti néven 2024 februárra tervezzük a szak indítását.

KÖSZÖNET !

Péter Petra és Reidl Kamilla munkatársaim nevében is köszönöm mindazoknak — akik kicsit vagy nagyon, egyszer vagy sokszor, meghatározó módon vagy alkalmilag – hozzájárultak ennek a folyamatnak a sikeréhez.
Köszönjük!

A teljesség igénye nélkül:

Fekete Péter – A cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztos
dr. Borsós Beáta – Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Főigazgató

dr. Palkovics József – Innovációs és technológiai miniszter
Prof. Dr. Bódis József – Felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár
dr. Hankó Balázs – Felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár
dr. Rádli Katalin – Felsőoktatási Képzési Főosztály, főosztályvezető
dr. Fekete Zsolt – Oktatási Hivatal, Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, főosztályvezető
dr. Dezső Tamás – a Felsőoktatási Tervezési Testület elnöke

dr. Maruzsa Zoltán – Köznevelésért felelős államtitkár
dr. Lebanov József – Köznevelési Stratégiai Főosztály, főosztályvezető
Réthey Andrea – Oktatási Hivatal, Köznevelési Akkreditációs Osztály

Stéger Csilla – PriceWaterhouseCoopers felsőoktatási tanácsadó
Szalai Krisztina – PriceWaterhouseCoopers felsőoktatási tanácsadó

Ott Olivér
Losonczi György
Greifenstein János
Nikolas Pulka

Az együttműködés örömteli volt, érdemi tartalmi kompromisszumokkal nem járt.

Angelus Iván

KORTÁRSTÁNC & CIRKUSZ: BKTF – MACIVA együttműködés

Együttműködési megállapodást kötött a Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) és a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (MACIVA).

A következő két évben, 2019. március 1. és 2021. június 30. között a BKTF – cirkuszművészeti szakemberek bevonásával – az elmúlt három évtizedben itt felhalmozott pedagógiai, művészeti és intézményfejlesztési eredményekre építve meg kívánja alapozni az európai felsőoktatási térségben jelenlevő, korszerű, felsőfokú kortárstánc és cirkuszművészeti előadóművész, alkotó és pedagógus képzés BA és MA szintű beindítását.

A MACIVA egyes tevékenységeit a BKTF székhelyére telepíti és segíti a BKTF fejlesztő tevékenységét és jelenlegi tevékenységeit kiszolgáló infrastruktúra működtetését.

Az együttműködés négy fő célt szolgál:

 • A cirkuszművészek évtizedek óta dédelgetett álma válhat valóra a cirkuszművészeti képzés felsőoktatási szintre és rangra emelésével.
 • A pedagógiai és művészeti értelemben sikeres kortárstánc művészeti képzések új, működőképesebb keretek közé illesztése.
 • A megújuló cirkuszművészet pozícionálása, elsősorban az előadóművészet társművészeti területeire, a mozgásművészetre, a kortárstánc és a színművészet tapasztalataira építve.
 • Az előadóművészet, s ezen belül a nonverbális kortárs mozgásművészetek (kortárstánc, cirkuszművészet) széles társadalmi elterjesztése, a műveléséhez és befogadásához egyenlő esélyt teremtő oktatási szakirányok kidolgozása, fejlesztése.

Dr. Angelus Iván
BKTF
Alapító/Rektor

Dr. Borsós Beáta
MACIVA
Ügyvezető