INTRANET ➔

At BCDC the aim of the thesis is to demonstrate the candidate’s ability to synthesise practical professional experience and theoretical knowledge in the chosen subject area. In terms of content, it is important that

  1. students have a personal and professional relationship with the chosen topic. The research on the topic and the writing of the paper should help them in their career as a performer or teacher by bringing them into a reflective relationship with their own professional experience.
  2. what students wish to convey fits into today’s knowledge of the subject.
  3. the thesis should be understandable and useful to the professional community, and go beyond the personal/professional and institutional boundaries of the student and the College.
  4. the references are indicated so that the results of the literary sources used and the student’s own results/thoughts can be clearly distinguished

Theses

CONTEMPORARY DANCER – Undivided program

BICZÓK Anna (F) 2012:Figyelmi fókuszok a testtel való munkában – Mozgásimprovizációs tapasztalataim az oktatásban és az alkotásban
KELEMEN Krisztián (F) 2012:Külföldi hatások a magyarországi kortárstáncra

CONTEMPORARY DANCE TEACHER – Undivided program

HÓD Adrienn (F) 2014: Tánctanítás improvizációval
CUHORKA Emese (F) 2011: A test mint a kíváncsiság anyaga – Amatőröknek tartott kortárstánc óráim tapasztalatai
DÉZSI Kata (F) 2011: Világítástechnika a táncművészetben
HEVÉR Zsófia (F) 2012: Táncfotó – A dinamikus képek titkai
KAPRINYÁK Renáta (F) 2009: Az improvizáció használata a modern és kortárstánc oktatásban Magyarországon
MAROS Judit (F) 2014: Amatőr résztvevőkben lezajló lelki folyamatok összefüggései a próbafolyamat fázisaival
TORDA Kata (F) 2009: A jóga fontosságának vizsgálata a kortárstáncos életében energetikai és fizikai szempontok alapján
VADAS Zsófia Tamara (F) 2012: Ha beszéled a nyelvem, beszélem a nyelved – A Budapest Tánciskola és a Megálló Csoport Alapítvány közös mozgásos műhelymunkája
VARGA Viktória (F) 2009: A szorongás és kreativitás viszonya a táncórán

CONTEMPORARY DANCE CHOREOGRAPHER – Undivided program

HADI Júlia (F) 2011: Öt akadály+1

DANCE BA – Specialisation in Contemporary Dance

Joe ALEGADO (BA) 2016: A Tale of Colliding Ideas
ARANY Virág (BA) 2012: Táncos én-ek
BÉKÉSI-SZOMBATI Anett (BA) 2019: Elképzeléstől a megvalósulásig. Alkotói folyamatok. Takeover és Insert című darab összehasonlítása
BITÓ Katalin (BA) 2020: Belső képek mint alkotói eszköz használata a táncban
Arnaud BLONDEL (BA) 2013: Staging danger in contemporary dance – Reaching the limits
BÓDI Alexandra (BA) 2014: Cigány vér !?
BOKOR Felícia (BA) 2016: A jelen mint teremtő forrás – A színpadi jelenlét természete
Alja BRANC (BA) 2019: The Phenomenon of Spinning. Spinning as an element of a dancer’s technique
BURUS Tamás (BA) 2015: Az iskola mint tanító tényező
Gaja Rupnik CARUSO (BA) 2019: Playground Dance. Usage of Games as a Choreographic Method
Justine COPETTE (BA) 2019: Site-specific Dance on Tour. How to transpose a Site-specific dance performance to different locations?
CZÉDULÁS Hanga (BA) 2018: Practice. Developing the skill of practice through cycle modeling and eliminating blockage
CSASZNYI Blanka (BA) 2017: Önálló stílusú táncos
CSEREPES Gyula (BA) 2019: Az előadótól az alkotóig. Egy alkotói módszer kialakulásának folyamata
CSUZI Márton (BA) 2021: Kortárstánc művész vagyok: A táncművészeti karriermodell kialakításának szempontjai és problémái
DÁNIEL Attila (BA) 2020: Az ugrás mechanikája
DÁNYI Viktória (BA) 2021: Várandósan a színpadon
DEBRECENYI Márton (BA) 2019: Communication through Touch. Cooperation through the point of touch in dancing together
DÉRI András (BA) 2021: Struktúra és improvizáció: A reflektivitás és az intuíció viszonya az élő zenét használó munkáimban
Franziska DOFFIN (BA) 2019: Musical movement. Exploration of rhythm practice in dance
DÖMÖTÖR Judit (BA) 2015: Újratöltve – Az optimális test-tudati állapot és az “én” mozgásba kerülése a táncos szempontjából
DÖMÖTÖR Luca (BA) 2015: Szabadság és felelősség párhuzama a kontakt improvizáció tükrében
DRAGOS Dániel (BA) 2020: Hogyan láss négy szemmel? A táncművészet és a fénytervezés kölcsönös viszonya, saját tapasztalataim alapján
DRÁVUCZ Petra (BA) 2012: Haidau – A haidau motívum feldolgozása a Haidau című kortárstánc darabban
EMŐDI Lilla (BA) 2012: Tánc és beszéd kapcsolata a színpadon, egy magyarországi táncegyüttes előadásaiban
ESZLÁRI Mirjam (BA) 2013: Mozgásos játékok szerepe a tánchoz vezető úton
FARKAS Kámea (BA) 2020: House & Folk. A magyar néptánc és house tánc összehasonlítása majd találkozása a kortárstánc világában
Jerneja FEKONJA (BA) 2019: One Mind Different Bodies. The phenomenon of common group action with a collective mind
FURULYÁS Dóra (BA) 2019: Short Cut. A betanulás folyamatának részletes elemzése
HÁRSFAI Noémi (BA) 2013: Nyelvi összetevők vizsgálata a Hodworks Basse dance című előadásában, a nonverbális kommunikáció tükrében
Yrsa HEIJKENSKJÖLD (BA) 2020: Without a Map. Reflecting on the creation process, choreographing ‘LOL’
HROTKÓ Heléna (BA) 2010: Set and Reset/Reset – A Budapesti Kortárstánc Fıiskola újraalkotási projektje
KLAUSZ Veronika (BA) 2022: Hová vezet a tánctanulásom? Táncművészetem értékeinek kirajzolódása
KONCZ Judit (BA) 2021: Porckorongsérv kialakulásának lehetséges folyamatai táncosoknál és a gyógyuláshoz vezető út saját tapasztalataim alapján
Anita KUROLJOVA (BA) 2021: Learning Strategy: Guidelines and Suggestions for Dancers
LÉVAI Viola (BA) 2015: A figyelem jelenléte és irányítása tánc közben
Rita MATOS (BA) 2022: Hungarian Folk Culture: My experience as a Foreigner
Ivona MEDIČ (BA) 2019: Contemporary Dance in Popular Culture. Music video choreography
MIKÓ Dávid Béla (BA) 2021: Független mozgásművész életvezetése: Művészeti időgazdálkodás
MOLNÁR Csaba (BA) 2022: Retrospektív: Szakmai és személyes pályafutásom áttekintése
MOLNÁR Dániel (BA) 2012: Jelenlét – Kutatás a színpadi jelenlétet befolyásoló külső és belső tényezők témájában
NAGY Imola (BA) 2013: Kívülről Be – Belső folyamatok és a versengés viszonya az amatőr tánctól a hivatásig
NÉMET Ildikó (BA) 2016: Út a testi és lelki gátlások feloldásáig improvizáció segítségével
OBERFRANK Réka (BA) 2018: Személyiség, kommunikáció, mozgás. Személyiségfejlődés a Budapest Kortárstánc Főiskola kommunikációs módszerei által
Petra PEČEK (BA) 2018: Personal stories of women on stage
Julija PEČNIKAR (BA) 2019: Motion Trigger to Dance Practice
PELLES Nikolett (BA) 2013: A női táncosokra nehezedő testalkati elvárások okai és következményei
PETROVICS Sándor (BA) 2012: Ördöglakat – Fiútánc munkanapló
RÉTI-HARMATH Olivia Eszter (BA) 2019: Pitypang avagy az átváltozás virágai. Alkotói munka a Baltazár Színház társulatával
RÓZSAVÖLGYI Zsuzsanna (BA) 2017: Soft Tissue Balancing – Olvasási engedély kérése / Reading permission request: rozsuzs@gmail.com
SESSI Krisztina (BA) 2015: KortársNéptánc – A Budapest Kortárstánc Főiskolán ötvözött és kialakult kortárs néptánc bemutatása és hatása a táncművészi pályámra
Chao SHI (BA) 2018: A Reflection on My Personal Experiences A Comparison between Chinese and Western Ballet Education
SZÁSZ Zsófia (BA) 2020: A legényes, a karikázó, a moldvai, meg a kortárstánc. Amiért, ahogyan és amire a néptáncot használom
SZEMESSY Kinga (BA) 2013: A kritika helye a kortárs előadóművészetben
SZERI Viktor (BA) 2019: A multifunkcionális alkotó. Tapasztalatok az iskola elvégzése után koreográfusként a pályázás, darabmegvalósítás, továbbjátszás területén
SZIRTES Krisztina (BA) 2017: A kortárs tánc társadalmi beágyazottsága Budapesten – akadályok és lehetőségek
SZOKOL Katalin (BA) 2018: Hogyan válhat javamra a sérülésem?
SZŰCS Dóra Ida (BA) 2012: Recepttánc – Táncelemzési módszerek a kortárs művészetekben
TAKÁCS Ramóna (BA) 2016: TÁNCOS FAKTOR – Tapasztalatok alapján összegyűjtött, a táncos mindennapjaira kiható témák
Milica TANČIĆ (BA) 2023: SCREENDANCE: The current and future role of the medium within an increasingly digitized age
Virva TORKKO (BA) 2018: Improvisation as my tool for dancing
Ana TOT (BA) 2017: Learning and Understanding Contemporary Dance throughout Different Age
TÓTH Laura (BA) 2015: Táncoló tudat
VÁGNER Orsolya (BA) 2018: Szerethető színpadi esetlenség. Kutatás a táncművészek nem megjátszott esetlenségének lehetőségéről
VARGA Dóra (BA) 2022: Az énazonosság élménye a táncban: Az áramlás megtapasztalása a kortárstánc gyakorlása által
VASS Imre (BA) 2021: Feltérképezés és letapogatás: Érdeklődési körök és kulcsszavak feltérképezése a 2010–2020 közötti alkotói munkásságom tükrében
Kristina ZAKERNYCHNA (BA) 2020: Warm-up for dancers
ZÁVODSZKY Rita (BA) 2015: A kortárstánc által alkalmazott tánctechnikák – A Budapest Kortárstánc Főiskola tánctechnikai képzése saját tapasztalat alapján

TEACHER MA – DANCE TEACHER – Specialisation in Contemporary Dance

Joe ALEGADO (MA) 2017: A Trajectory in Dance – The Evolution of the Alegado Movement Language
ANGELUS Iván (MA) 2018: Az én pedagógiám – 2017
ARANY Virág (MA) 2017: Művészközösségek, táncos-művésztelepek pedagógiai sajátosságai
BÉKÉSI-SZOMBATI Anett (MA) 2022: Soft Wave Kortárstánc tréningem: Pedagógiai tapasztalataim összegzése
CSASZNYI Blanka (MA) 2020: My Entry to the Arc of Shifting Roots
CSEREPES Gyula (MA) 2022: Lizard Beats: Kortárstánc óra néptánc alapokon
DÖMÖTÖR Luca (MA) 2021: Szabadmozgás Műhely, avagy saját közösségi tánc metodikám
DRÁVUCZ Petra (MA) 2015: Az örömélmény azonosítása és tudatosítása a kortárstánc tanításban
FARKAS Kámea Dominika (MA) 2023: HOUSE & FOLK vol.2: Egy fúziós kortárs táncóra, ahol a magyar néptánc és a house dance találkozik
FARKAS Zoltán Batyu (MA) 2011: Néptánc alaptechnikák módszertana – Kárpát-medencei népek táncainak tanítási módszertana kortárstáncos közegben / videomelléklet
FEKETE Hedvig (MA) 2012: Gondolatok a balett szerepéről a hivatásos kortárstánc képzésben
GARAI Júlia (MA) 2012: Belülről kifelé – Az instrukciók szerepe a balett oktatásban
HADI Júlia (MA) 2020: Nézőpontváltás. Improvizáció tanítása színész hallgatóknak
HÁRSFAI Noémi (MA) 2015: 9-13 éves lányok és fiúk érintkezése a kreatív gyerektánc órán
HEVÉR Zsófia (MA) 2015: A szerepjátékok természete a 13-16 évesek kortárstánc óráin
LÉVAI Viola (MA) 2022: Tánctanítás és közösségformálás a kontakt improvizáció eszköztárával
MÉSZÁROS Máté (MA) 2019: Progresszív tánctanítási módszerek. Iskolákban, mesterkurzusokon és workshopokon
NÉMETH Luca (MA) 2017: Alapfokú és professzionális táncművészképzés – Hasonlóságok és különbségek
OBERFRANK RÉKA (MA) 2020: Kortárs szemléletben, modern alapokon. A moderntánc örökség, valamint alternatív változatainak vizsgálata pedagógiai munkám fejlesztése céljából
PELLES Nikolett (MA) 2017: Dance Movement Therapy in Dance Education. Different ways of self-study for dancers applied from Dance Movement Therapy
PETE Orsolya (MA) 2014: Kreatív Project
PODMANICZKY Dorottya (MA) 2020: Test körüli pályák. A poi mozgásfejlesztő hatása a kortárstánc tanításában
REIDL (ÉLIÁS) Kamilla (MA) 2012: Mozgásfejlesztő módszerekben tapasztaltak integrálása a táncoktatásba
RÓZSAVÖLGYI Zsuzsanna (MA) 2021: Experiential Anatomy Lessons
SESSI Krisztina (MA) 2021: Fúziós táncpedagógiám
Chao SHI (MA) 2019: Dance Long and Healthy. The causes of and prevention of dance related injuries
TAKÁCS Ramóna (MA) 2020: Képesség- és kreativitásfejlesztő örömforrás. Képességfejlesztő módszerek alkalmazása az amatőr kortárstánc oktatásban a saját pedagógiai módszereim alapján
TÓTH Laura (MA) 2019: Alapkövek. A tinédzserkorúak személyiségfejlődésének vizsgálata a kortárstánc és saját pedagógiai módszereim által
VARGA Viktória (MA) 2014: A közös nyelv – Mit és hogyan tanítunk
VÁRNAGY Kristóf (MA) 2021: A táncoktatás szerepe a kortárs cirkusz képzésében
ZÁVODSZKY Rita (MA) 2017: Alexander-technika a kortárstánc tanításában