INTRANET ➔

TÖRTÉNET

A Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola előadóművészeti képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmény. A Főiskolán folyó szakmai munka pedagógiai hagyománya és curriculum-fejlesztő tevékenysége több évtizedre nyúlik vissza. Az intézményi keretek változásának főbb mérföldkövei a következők:

2023

Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola

2019-ben a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ megkeresésére elkezdtük a képzési struktúra kibővítését a Főiskola hosszú távú stabil működésének érdekében. Ennek a folyamatnak eredményeként 2023. augusztus 1-től az intézmény Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola néven működik tovább, fenntartója a Cirkuszművészeti Felsőoktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 2023. szeptemberében indulnak el az új felsőfokú képzések cirkuszművészet területen: a Cirkuszművész alapszak lovasakrobata és bohóc zsánerrel, valamint a cirkuszi táncos profillal működő Táncos és Próbavezető alapszak. Az kibővült szakstruktúrában az egyes képzési területek egymással együttműködve, a kortárstánc és a cirkuszművészet területén szerzett pedagógiai tapasztalatokat megosztva formálódnak.

2004

Budapest Kortárstánc Főiskola

2004 június 14-én jött létre, alapítója és 2023. június 14-ig rektora Angelus Iván, fenntartója szintén 2023 júniusáig az Új Előadóművészeti Alapítvány volt. Az első képzések négyéves főiskola struktúrában indultak el Kortárstánc Művész, Kortárstánc Pedagógus és Kortárstánc Koreográfus szakokon. A Bolognai struktúrára való áttérés után Táncművész – kortárstánc szakiránnyal – alapszakon és a Tánctanár – kortárstánc szakirány – mesterszakon folytatódott a képzés. A Főiskola – reagálva a megváltozott oktatás- és kultúrpolitikai környezetre – 2014-től nemzetközi intézményként működött tovább, képzéseit külföldi diákok számára is elérhetővé tette. Ebben az időszakban szereztek diplomát jelenlegi munkatársaink közül Reidl Kamilla, megbízott rektor, Furulyás Dóra a kortárstánc szak képzési koordinátora, Békési-Szombati Anett a Felvételi Előkészítő Kurzusunk képzési koordinátora, valamint Cuhorka Emese, Csasznyi Blanka, Farkas Kámea, Farkas Zoltán Batyu, Mikó Dávid, Petrovics Sándor, Vass Imre és Várnagy Kristóf.

1998

Budapest Táncművészeti Szakközépiskola

A Budapest Tánciskola képzési modellje 1998-tól hivatalosan szakközépiskolaként működött tovább, 4+1 éves, nappali tagozatos rendszerben. Az államilag elismert szakképzési tanterv szerkesztője és egyik írója Angelus Iván volt. A szakképző iskola a jogszabályváltozásokat követve többször is nevet változtatott. Az intézményben a szakképzés mellett alapfokú művészeti képzést is folyt, ahol gyerektől felnőtt korosztályig ismerkedhettek a kortárstánccal az érdeklődők. 2005-től az iskola a Budapest Kortárstánc Főiskola gyakorlóiskolája volt. Ebben a 2018-ig működő képzési rendszerben kezdte tanulmányait Reidl Kamilla, a főiskola jelenlegi megbízott rektora, valamint mai tanáraink közül Csasznyi Blanka és Vass Imre.

1991

Budapest Tánciskola

A Budapest Tánciskolát 1991-ben alapította meg Angelus Iván, az iskola fenntartója a szintén frissen alapított Új Előadóművészeti Alapítvány volt. Az első évben még délutáni rendben, 1992 szeptemberétől pedig délelőttönként, nappalis rendben folyt a képzés, melynek célja professzionális kortárstánc-művészek képzése volt. A tánctechnikai órák (Graham-technika, Limón-technika, kortárstánc, néptánc, balett, kontakt, release) mellett az iskola pedagógiai munkájának részeként a növendékek önálló kreatív alkotói munkát is folytattak. Ennek a képzésnek a diákjaiból alakult meg Hód Adrienn koreográfus vezetésével az OFF Társulat. Ebben a korszakban volt az iskola növendéke Bakó Tamás, a kortárstánc BA jelenlegi szakvezetője.

1990

Modern Tánciskola

A rendszerváltás után a hivatásos táncművész képzés elindítása a Kortárs Táncművészeti Egyesület keretében kezdődött. Angelus Iván és Kálmán Ferenc kezdeményezéséhez Szabó György (a Petőfi Csarnok programszervezője, később a Trafó Kortárs Művészetek Háza igazgatója) és Török Jolán (a Magyar Táncművészek Szövetsége ügyvezetője), valamint Berger Gyula táncos-koreográfus is csatlakozott, összefogásuk eredményeként indul el a Modern Tánciskola 1990-ben. Az ebben a formában egy évig működő, délutánimunkarendű képzésvolt első kísérlet a modern szemléletű professzionális táncművész képzés létrehozására. A képzés helyszíne a Kreatív Mozgás Stúdió volt.

1983

Kreatív Mozgás Stúdió

1983-ban szintén Angelus Iván és Kálmán Ferenc alapította a Kreatív Mozgás Stúdiót, mely 1998-ig működött a Csanády utcai székhelyén. A KMS Magyarországon elsőként kínált olyan táncórákat a modern és kortárs tánctechnikák, valamint improvizáció terén, melyet amatőrök is látogathattak. Gyerekóráktól a felnőtt órákig minden korosztály számára voltak táncórák, valamint képzőművészeti foglakozások is. A Stúdió a délutáni időszakban próbateremként is funkcionált, nyaranta és telente pedig nemzetközi tánckurzusokat szervezett.

1979

Új Tánc Klub

1979-ben Angelus Iván és Kálmán Ferenc indította el Új Tánc Klub néven azt a kezdeményezést, melynek célja a nehezen hozzáférhető szakmai információk megosztása volt az új tánc iránt érdeklődő közönséggel. A klub keretében bemutató tréningeket tartottak meghívott szakemberek, valamint egy mozgáskutatással foglalkozó csoport is működött. Szintén ketten indítottak egy Tánc-Improvizáció-Mozgásszínház kurzust 1982-ben a Lágymányosi Közösségi Házban (ma MU Színház), ahol modern tánctechnikákat lehetett tanulni. Ezzel párhuzamosan Angelus Iván színészeknek is tartott mozgástréninget a HVDSZ Jókai Művelődési Központban.