INTRANET ➔

Táncos és próbavezető BA / CIRKUSZI TÁNCOS profil

A képzésről

A képzés célja

A hároméves, nappali tagozatos képzés elsősorban a cirkusz világának táncos feladataira készít fel. A cirkuszi táncos sokféle táncstílusban jártas, képes az egyes műfajok stiláris és előadói minőségeinek megragadására és előadására, valamint nemcsak a földön, hanem a levegőben is táncol. Emellett nyitott arra, hogy különböző cirkuszi zsánerekben kipróbálja és fejlessze magát. Képes kreatívan hozzájárulni a rendezői–koreográfusi koncepció megvalósításához.

A képzés során a diákok felkészülnek mentálisan és gyakorlatilag is a próbák levezetésére, egy próbafolyamatban résztvevők munkájának összehangolására.Munkájuk során igényes és kulturált szakmai kommunikációt és viselkedésformát követnek és közvetítenek. Valamint elsajátítják a kollégákkal és a médiával való kommunikációhoz és a szakmai pályán való érvényesüléshez szükséges önmarketinget is.

A szak különlegessége

A táncos kvalitás fejlesztése mellett levegőakrobatika alapokkal, ezáltal egy újabb szakmával gazdagodnak a diákok, melynek birtokában jóval nagyobb eséllyel indulhatnak útnak a nemzetközi kulturális terepen. Mindemellett lehetőségük nyílik a Fővárosi Nagycirkusz Tánckarának munkájába betekinteni, akár egy-egy előadásuk felkészülési folyamatát testközelből is követni.

Kiket várunk?

Akik táncos, tornász vagy artista alapokkal rendelkeznek és tovább akarják fejleszteni képességeiket, valamint érdeklődnek táncművész csoportok vezetése iránt és akik valódi gyakorlati lehetőségre vágynak.

Képzési területek

A legkülönbözőbb táncművészeti stílusirányzatokban való eligazodás mellett támpontokat adunk a műfaji sajátosságok felismeréséhez, valamint a szükséges technikai tudás megszerzését biztosítjuk a műfajok közti különbségek kivitelezésére. Az általános mozgástanulás, egészségmegőrzés, valamint koordináció és izolációfejlesztésén túlmenően számos táncstílus jelenik meg: klasszikus balett alapok, magyar néptánc és más népek tánckultúrája, jazztánc, divattáncok, társastáncok, revü, utcatáncok, moderntánc, kortárstánc, kontakttánc.

Alapfokú artistaképzéssel elindítjuk a diákokat a levegőben és a talajon való egyszerűbb, de mégis látványos trükkök kivitelezése felé, mint például a zsonglőrözés, a gólyalábon járás, a bungee jumping, a levegő karika, a swaypole, vagy a tissue.

Az önálló munka egyrészt a tanult anyag feldolgozásáról és gyakorlásáról szól, a másrészt teret ad a diákok saját kezdeményezéseinek. A tanév öt tanítási periódusból áll. Minden periódus végén lehetőséget kapnak a diákok arra, hogy megosszák társaikkal és a tanáraikkal az alkotásaikat.

diskurzus modulok során gyakorlatorientált módszerekkel ismerkedünk meg a szakma történeti, esztétikai kontextusával, valamint a társművészetekkel.

próbavezetés összetett szervezési, szociális és kommunikációs kompetenciák elsajátítását kívánja meg. A diákok a képzés során többféle alkotói módszerrel ismerkednek meg, próbákat látogatnak és ki is próbálják magukat a különböző szintű vezetői szerepekben.

A szakmai gyakorlat a Fővárosi Nagycirkusszal és más partner cirkuszokkal, színházakkal együttműködésben történik. 

A tanítás-tanulás folyamata állandó párbeszédben valósul meg. A rendszeresen megtartott fórumok és a mentori támogatás az iskola és a diák eleven kapcsolatát biztosítják.

A képzés struktúrája

I. év:

 • Alapozás a különböző műfajokban, személyre szabottan.
 • Stílusérzék fejlesztése.
 • Ismerkedés a különböző zsánerekkel.
 • A test és lélek felkészítése az artista zsánerek kivitelezésére, földön és levegőben egyaránt.

II. év:

 • Elmélyülés és szakosodás a választott zsánerben.
 • A már elsajátított színpadi táncok tárházának további bővítése.

III. év:

 • a Fővárosi Nagycirkuszban és más partnerintézményekben eltöltött gyakorlat próbavezetőként és színpadi táncosként egyaránt, valamint a Diplomamunka készítése.

 

Mintaórarend

HÉTFŐ  
  egyéni bemelegítés
  ritmus és tánc /magyar néptánc/
  társastánc /bachata/
  afrotánc
  vezetett nyújtás
  talajakrobatika
KEDD  
  vezetett bemelegítés
  kortárstánc
  moderntánc
  egyéni munka /táncstúdió/
  egyéni munka /levegőakrobatika/
SZERDA  
  vezetett bemelegítés
  moderntánc
  cirkuszi tárgy modul /biztonságtechnika/
  művészeti modul /képzőművészet/
  levegőakrobatika
CSÜTÖRTÖK  
  egyéni bemelegítés
  ritmus és tánc /magyar néptánc/
  kortárstánc
  társastánc /bachata/
  vezetett nyújtás
  levegőakrobatika
PÉNTEK  
  vezetett bemelegítés
  afro
  színpadi mozgás
  vezetett nyújtás
  fórum
  talajakrobatika

Felvételi

A hároméves cirkuszi táncos képzésre jelentkezők esetében szeretnénk megismerni a jelentkezők motivációját és hozott szakmai hátterét.

➔ BŐVEBBEN

Tandíj / Ösztöndíj

Tandíj

Jelenleg csak térítéses képzésre lehet jelentkezni 900.000.- Ft./ félév áron.

Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola tanácsadó irodája segít feltérképezni a tandíjakhoz és a tanulmányi idő alatti élethez szükséges források részbeni, vagy teljes körű megszerzési lehetőségeit.

Hírek

Tandíjtámogatási ösztöndíj

Főiskolánk aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak lehetőséget nyújt
egy olyan ösztöndíjra, ami kifejezetten a tandíj befizetésére irányul.

Téli nyitott napok

Téli nyitott napok a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskolán
2024.01.26-27.

Ismerj meg minket!

Rektori ösztöndíj

Kérelem alapján, a szociális és a kiválósági szempontok, valamint az iskola aktuális lehetőségeinek függvényében…

SZAKADATLAP

A táncos és próbavezető (cirkuszi táncos) BA szak vezetőtanára

A táncos és próbavezető (cirkuszi táncos) BA szak tanárai

Mikó Dávid

cirkuszi tánc BA, lovasakrobata BA szakmai asszisztens
/
mentorprogram szakmai koordinátor

A táncos és próbavezető (cirkuszi táncos) BA szak dokumentumai

Szakadatok
A szak megnevezése Táncos és próbavezető (színházi tánc szakirány)
A szak megnevezése angolul Dance and Rehearsal Coaching
A diplomában szereplő képzettség Táncos és próbavezető
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése Dancer and Coach (Theatrical Dances)
Képzési szint alapképzés
MKKR szint (ISCED level) 6. szint
Tanulmányi terület (ISCED field) 0215 – performing arts
Kreditek száma 180
Időtartam 6 szemeszter
Képzési rend nappali
Képzés jellege kiemelten gyakorlatorientált
Képzés nyelve magyar
Tandíj 900.000.-HUF
Kreditháló / mintatanterv
Táncos és próbavezető BA szak (színházi) I. Félév  II. Félév III. Félév IV. Félév V. Félév VI. Félév Összesítés
Tantárgy kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám összesen (min) összes kredit
Integrált élményközpontú táncművészet gyakorlat és elmélet 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 10 150 90 240 8 Éf 10 150 90 240 8 Éf 1380 64
Kreativitás 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 4 60 90 150 5 Éf 4 60 90 150 5 Éf 600 38
Társadalmi kompetenciák 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 2 30 90 120 4 Éf 2 30 90 120 4 Éf 420 36
Szabadon választott 2 30 90 120 4 Éf 2 30 90 120 4 Éf 2 30 60 90 4 Éf 2 30 60 90 4 Éf 2 15 45 60 2 Éf 2 15 45 60 2 Éf 150 20
Szakmai gyakorlat                                                       180 6 Éf       180 6 Éf 0 12
Diplomamunka                                                 2 60 90 150 5 Éf 2 60 90 150 5 Éf 120 10
Mobilitási ablak*                                                         25                  
összesen 34 510 390 900 30 34 510 390 900 30 34 510 360 870 30 34 510 360 870 30 20 315 405 900 30 20 315 405 900 30 2670 180
* A mobilitási ablak kreditértéke és szakmai tartalma megyegyezik az adott félév összes kreditszámával és szakmai tartalmával, a diplomamunka kivételével.                                                                  
Tantárgy/modul leírások
Képzési és Kimeneti Követelmények

TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: táncos és próbavezető (Dance and Rehearsal Coaching)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint:
alap(baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat

szakképzettség:

 • táncos és próbavezető (színházi tánc)

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

 • Dancer and Coach (Theatrical Dances)

választható szakirány:
színházi tánc

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
 • a szakirányoz rendelhető minimális kreditérték: 105 kredit
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 212/0215

7. Az alapképzési szak célja, az általános és a szakmai kompetenciák

A képzés célja táncosok és próbavezetők képzése, akik képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére és a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Megszerzett tánctechnikai és elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre akár táncosként, akár próbavezetőként, akár koreográfusi asszisztensként. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. A szakirányokon elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.4. A színházi tánc szakirányon a táncos és próbavezető

a) tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánc-, zeneés színháztörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és a mai kor művészetére történő hatásaikról.
 • Ismeri és elsajátítja a színházi tánc szakirányhoz kapcsolódó különböző színháziés táncműfajok, továbbá tánctechnikák formaiés stílusjegyeit, valamint technikai elemeit (sztepp, kortárstánc, társastánc, jazz, musical, operett).
 • A szakirány követelményeinek megfelelő szinten ismeri és elsajátítja a művészetét kiegészítő tánctechnikákat (klasszikus balett, modernés kortárs tánctechnikák).
 • Birtokában van a színházi tánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek terén szerzett technikai képzettségnek, valamint a zenés színházi műfajok interpretálása során elvárt ének-zenei képzettségnek is.
 • A színházi tánc szakiránynak megfelelően birtokában van az általa elsajátított tánctechnikákhoz szükséges elméleti tudástartalmak ismereteinek.
 • A színházi tánc szakiránynak megfelelően ismeri a magyar, az európai és nemzetközi táncés színházművészet hagyományait és kortárs törekvéseit, különös tekintettel a zenés színházi műfajokra.
 • Ismeri a táncművészet több formanyelvét, különös tekintettel azokra, amelyek szakirányával kapcsolatosak.
 • Ismeri a kommunikáció, a pedagógia és pszichológia azon eredményeit, melyek nélkülözhetetlenek a próbavezetési, koreográfusi asszisztensi, illetve betanítási munkák során.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző tánctechnikákon alapuló táncművekhez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (így a zene-, a képzőművészet, az irodalomés színháztörténet, valamint a dramaturgiai ismeretek terén).
 • Ismeri a különböző típusú együttesek és színházak felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
 • Tisztában van a táncés társművészetekre vonatkozó etikai szabályokkal, az aktuális előadóművészeti törvénnyel és a szerzői joggal.

b) képességei

 • Képes alkalmazni a színházi tánc szakiránynak megfelelő táncművészeti formanyelvek és technikák, valamint ének-ének zenei ismeretek elsajátítása során megszerzett képzettséget.
 • Képes felismerni a mozgás alaptényezőit, a tánc belső szerkezetét, mozgásanyagában helyesen alkalmazza a tér-idő-energia alapvető összefüggéseit.
 • Képessé válik a különböző formanyelvek és tánctechnikák elemeit ötvöző koreográfiák elsajátítására és hiteles tolmácsolására, előadóművészi kvalitásai és színészi képességei, valamint ének-zenei tudása szintetizálásának felhasználásával.
 • Képes nagy létszámú koreográfiák csoportmozgásaiban az adott mozgásanyag interpretálása során a többi táncossal összhangban mozogni.
 • Képes professzionális táncegyüttesekben táncosként a koreográfus és a rendező elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre.
 • Előadói tevékenysége során képes a táncművészet és a társművészetek értékeinek mások számára történő közvetítésére.
 • Magas szinten kibontott gyakorlati és elméleti képességekkel rendelkezik a művészeti és közművelődési élet alkotó módon történő segítésére.
 • A tanulmányai során szerzett ismeretekre támaszkodva képes kisebb csoportok, tánckarok és együttesek munkájának irányítására, valamint együttműködésre koreográfusokkal, rendezőkkel és más szakemberekkel a művészi elképzelések gyakorlatba történő átültetése során.
 • Képes próbavezetői feladatok elvégzésére, mások munkájának koordinálására.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló társulat) keretek között is.
 • Képes a saját tevékenységének reális megítélésére, önreflexió gyakorlására.
 • Képes alkalmazni a táncés társművészetek etikai normáit.

c) attitűdje

 • Nyitott az új ismeretekre, a személyes táncos és művészi adottságai kibontakoztatására, valamint azok folyamatos továbbfejlesztésére.
 • Együttműködésre kész a koreográfus-rendező elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
 • Törekszik minél több táncés színházművészeti alkotás előadó-művészeti feladatának elsajátítására, minél több táncés színházművészeti előadás megismerésére, próbálására és betanítására.
 • Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.
 • Törekszik a táncés társművészetek etikai normáinak betartására.
 • Nyitott a reflexiók befogadására és azt fejlődésére pozitívan törekszik felhasználni.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Felelős az általa vezetett csoportok, tánckarok és együttesek szakmai fejlődéséhez vezető ismeretek folyamatos fejlesztésében, etikai normáinak maximális betartásában, betartatásában.
 • Felelős az általa vezetett csoportok körében az esztétikai-művészeti tudatosság kompetenciáinak, nyitottság, önbizalom, felelősségvállalás képességének kialakításában.
 • Művészeti koncepcióját az általa választott táncegyüttes, előadás, alkotás elképzeléseihez igazítja.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti alkotások előadásában, kialakításában vagy formálásában.
 • Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
 • Elkötelezett a táncés társművészetek etikai normái iránt.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • a táncművészethez kapcsolódó általános műveltségi és elméleti ismeretek 50-60 kredit;

8.1.2. A szakirányok szakterületei és kreditaránya:

d) színházi tánc szakirány:

 • szakirány speciális táncművészeti ismeretei 80-95 kredit;
 • szakirány differenciált táncművészeti ismeretei 20-25 kredit;

8.2. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képző intézmény saját előadásaiban és táncegyüttesek produkcióiban megszerzett és bemutatott tánctudás, míg a próbavezetést és betanítást elsősorban a képző intézményben, a hallgatók közreműködésével működő táncegyüttesekben és a képző intézmény partneriskoláiban teljesítik a hallgatók