INTRANET ➔

Cirkuszművészet BA / LOVASAKROBATA zsáner

MISSZIÓ

Felismerve a magyar lovas hagyományokban, a tradicionális cirkuszi lovas kultúrában rejlő lehetőségeket, továbbá reagálva arra a piaci igényre, mely a klasszikus magyar zsánerek, különösen a lovas zsánerek iránt a világ cirkuszaiban tapasztalható, LOVASAKROBATA képzést indítottunk a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola Cirkuszművészet BA főiskolai képzésének keretében 2023 szeptemberében.

A főiskolai végzettségű lovasakrobata cirkuszművész, a világ cirkuszi manézsaiban keresett, a lovas akrobatikából életvitelszerűen megélni képes szakember, aki képes a cirkuszművészetet felemelni és fejleszteni. Világszemlélete a természet, az állat szeretete és védelme a fenntarthatóság biztosításán alapul.

A KÉPZÉSRŐL

A Lovasakrobata képzés célja egy olyan életforma kialakítása, amely a cirkuszművészet tradícióit követi és a magyar lovas kultúra rendkívül fegyelmezett, alázatos, a közösségben létezés, az egymás és az élet iránti feltétlen odaadással, ismeretével és gyakorlatával a középpontban valósul meg. A képzés jelentős idő igénybevétellel jár, ezért olyan hallgatók jelenlétét támogatjuk, akik az életük következő szakaszát ennek az életformának a megélésre, átélésre szentelik.

Az egyes zsánerek technikai fejlesztésével egyenértékűnek tartjuk a hiteles előadói attitűd kialakítását, ennek megfelelően – a cirkusz értékes hagyományainak ápolása mellett – a karakter- és jelenetalkotás folyamatában támogatjuk a tanulók egyéni útkeresését és az egyéni portfólió kialakítását. A képzés során teret adunk a Főiskola különböző előadó-művészeti szakjai közötti együttműködésnek is. A diákok a közös szakmai órákon találkozhatnak és a kreatív feladatok során kutathatják a különböző zsánerek és művészeti ágak együttműködési lehetőségeit.

A képzésre felvételt nyert diákokból egy olyan közösséget, csoportot kívánunk kialakítani mely csoport tagjai a hároméves képzés során valós, egymást segítő közösséget alkotnak, attól függetlenül, hogy a jövőjüket egyéni, páros vagy csoportos számba képzelik el.

A cirkuszművészet speciális része az állatokkal való közös munka. Az akrobata, a légtornász, a zsonglőr és az elmaradhatatlan bohóc mellett évszázados hagyománya van az állatok szerepeltetésének a manézsban, melyet hosszas képzés előz meg. Ahhoz hogy ez a felkészítő munka és ezáltal a produkció sikeres és mindkét fél számára élvezetes legyen az állatokat felkészítő és bemutató trénernek nagy szakmai tudással kell rendelkeznie társai élettani sajátosságairól, kommunikációjáról és a képzési módszerekről. Ezen munka velejárója az állatokkal való rendkívül közvetlen együttélés, melynek alapja a „tanítványok” tisztelete és a szakma iránti alázat.

 

Hisszük, hogy felelős gondolkozással – és ehhez kapcsolódó méltó tettekkel – képviselni tudjuk ember és állat egymás mellett élésének lehetséges harmóniáját, s ki tudjuk alakítani e harmónia példaadó formáit.

 

Lovas zsáner területei

 • lovas zsonglőr
 • pas de deux
 • lovas voltizs
 • díjlovaglás
 • dzsigit
 • lovasíjászat
 • szabadidomítás
 • akrobatika: az órák fókuszában a lovasakrobatikához kapcsolódó mozgások gyakorlása áll, ekkor a ló megterhelése nélkül, talajon vagy műlovon.
 • hippológia: a ló élettanával az Állatorvostudományi Egyetem hippológia tanszakának előadásai során foglalkoznak a diákjaink.
 • lovas kultúra: lóápolási, lótartási ismeretek, szerszám ismeret, takarmányozási alapismeretek, ló egészségvédelme, valamint a lovaglás technikai mélységeinek elméleti háttere.
 • felelős állattartás: alapvető etológiai ismeretek, ember-állat kapcsolat és tanulásmódszertani technikák

Cirkuszművészet területei

A vezetett- és egyéni bemelegítés az előadó-művészeti munka alapvető fontosságú része. A test-lélek-szellem hármasság felkészítése az előadásra és az alkotásra. 

Alapfokú artistaképzéssel elindítjuk a diákokat a levegőben és a talajon való egyszerűbb, de mégis látványos trükkök kivitelezése felé, mint például a zsonglőrözés, a gólyalábon járás, a bungee jumping, a levegő karika, a sway pole, vagy a tissue.

Tánc- és mozgásművészeti órák fókuszában az általános mozgástanulás, egészségmegőrzés, valamint koordináció és izoláció fejlesztése áll, valamint a színpadi szituációhoz kapcsolódó mozgáskultúra fejlesztése.

Az önálló munka egyrészt a tanult anyag feldolgozásáról és gyakorlásáról szól, a másrészt teret ad a diákok saját kezdeményezéseinek. A tanév öt tanítási periódusból áll. Minden periódus végén lehetőséget kapnak a diákok arra, hogy megosszák társaikkal és a tanáraikkal az alkotásaikat.

A diskurzus modulok során gyakorlatorientált módszerekkel ismerkedünk meg a szakma történeti, esztétikai kontextusával, valamint a társművészetekkel.

A szakmai gyakorlat a Fővárosi Nagycirkusszal és más partner cirkuszokkal, lovas helyszínekkel együttműködésben valósul meg.

A tanítás-tanulás folyamata állandó párbeszédben valósul meg. A rendszeresen megtartott fórumok és a mentori támogatás az iskola és a diák eleven kapcsolatát biztosítják.

Lovas zsonglőr

Pas de deux

Lovas voltizs

Díjlovaglás

Dzsigit

Lovasíjászat

Szabadidomítás

A képzés helyszínei és partnerintézmények:

 • Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola
 • A Fővárosi Nagycirkusz Művésztelepe és Lovardája
 • Magyar Állatorvostudományi Egyetem hippologia tanszaka 
 • Kassai Völgy – Kassai Lovasíjász Iskola – Kaposfő
 • Sóskúti Lovas és Élménypark

MINTAÓRAREND

HÉTFŐ  
  készségfejlesztés /műlovaglás/
  lovas zsáner
  készségfejlesztés /talajakrobatika/
KEDD  
  egyéni bemelegítés
  készségfejlesztés /zsonglőr/
  lovas zsáner
  fórum
SZERDA  
  lovas ismeretek
  cirkuszi tárgy modul /biztonságtechnika/
  művészeti modul /képzőművészet/
  készségfejlesztés /talajakrobatika/
CSÜTÖRTÖK  
  lovas zsáner
  egyéni munka
  jóga
  készségfejlesztés /levegőakrobatika/
PÉNTEK  
  vezetett bemelegítés
  készségfejlesztés /színpadi mozgás/
  egyéni munka /gyakorlás/
  lovas zsáner
  készségfejlesztés /talajakrobatika/

FELVÉTELI

Magyarország és Közép-Európa első felsőoktatási cirkuszművészeti képzése 2023 szeptemberében indult el. Legyél részese ennek az izgalmas új kezdeményezésnek, és szerezz BA diplomát mint lovasakrobata cirkuszművész! Ha szeretsz lovakkal dolgozni, érdekel az előadóművészet, és nyitott vagy a fizikai kihívásokra, akkor itt a helyed!

➔ BŐVEBBEN

A Felvételi eljárás részletei és a minden szakunkra vonatkozó információk ide kattintva érhetők el.

A központi (Felvi) jelentkezési lap mellett Belső Jelentkezési Lap kitöltésével tudsz jelentkezni.

TANDÍJ / ÖSZTÖNDÍJ

Tandíj

Jelenleg csak térítéses képzésre lehet jelentkezni 900.000.- Ft./ félév áron.

Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola tanácsadó irodája segít feltérképezni a tandíjakhoz és a tanulmányi idő alatti élethez szükséges források részbeni, vagy teljes körű megszerzési lehetőségeit.

HÍREK / ösztöndíj lehetőségek

Tandíjtámogatási ösztöndíj

Főiskolánk aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak lehetőséget nyújt
egy olyan ösztöndíjra, ami kifejezetten a tandíj befizetésére irányul.

Rektori ösztöndíj

Kérelem alapján, a szociális és a kiválósági szempontok, valamint az iskola aktuális lehetőségeinek függvényében…

SZAKADATLAP

A Cirkuszművészet / lovasakrobata szak vezetőtanárai

A Cirkuszművészet / lovasakrobata szak tanárai

Mikó Dávid

cirkuszi tánc BA, lovasakrobata BA szakmai asszisztens
/
mentorprogram szakmai koordinátor

A Cirkuszművészet / lovasakrobata szak dokumentumai

Szakadatok
A szak megnevezése Cirkuszművész
A szak megnevezése angolul Circus Arts
A diplomában szereplő képzettség Cirkuszművész
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése Circus Performer
Képzési szint alapképzés
MKKR szint (ISCED level) 6. szint
Tanulmányi terület (ISCED field) 0215 – performing arts
Kreditek száma 180
Időtartam 6 szemeszter
Képzési rend nappali
Képzés jellege kiemelten gyakorlatorientált
Képzés nyelve magyar
Tandíj 900.000.-HUF
Kreditháló / mintatanterv
Cirkuszművészet BA szak I. Félév  II. Félév III. Félév IV. Félév V. Félév VI. Félév Összesítés
Tantárgy kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám /hét kontakt óraszám /szemeszter önálló munkaóra /szemeszter összes munkaóra /szemeszter kredit értékelés kontakt óraszám összesen (min) összes kredit
Integrált élményközpontú cirkuszművészet gyakorlat és elmélet 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 18 270 90 360 12 Éf 10 150 90 240 8 Éf 10 150 90 240 8 Éf 1380 64
Kreativitás 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 8 120 90 210 7 Éf 4 60 90 150 5 Éf 4 60 90 150 5 Éf 600 38
Társadalmi kompetenciák 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 6 90 120 210 7 Éf 2 30 90 120 4 Éf 2 30 90 120 4 Éf 420 36
Szabadon választott 2 30 90 120 4 Éf 2 30 90 120 4 Éf 2 30 60 90 4 Éf 2 30 60 90 4 Éf 2 15 45 60 2 Éf 2 15 45 60 2 Éf 150 20
Szakmai gyakorlat                                                       180 6 Éf       180 6 Éf 0 12
Diplomamunka                                                 2 60 90 150 5 Éf 2 60 90 150 5 Éf 120 10
Mobilitási ablak*                                                         25                  
összesen 34 510 390 900 30 34 510 390 900 30 34 510 360 870 30 34 510 360 870 30 20 315 405 900 30 20 315 405 900 30 2670 180
* A mobilitási ablak kreditértéke és szakmai tartalma megyegyezik az adott félév összes kreditszámával és szakmai tartalmával, a diplomamunka kivételével.                                                                
Tantárgy/modul leírások
Képzési és Kimeneti Követelmények

CIRKUSZMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: cirkuszművészet (Circus Arts)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség: cirkuszművész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Circus Performer

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 212/0215

7. Az alapképzési szak célja, az általános és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan cirkuszművészek képzése, akik képesek a 21. századi korszerű cirkuszművészet egy-egy személyiségüknek és motivációiknak megfelelő irányzatában kimagasló művészeti tevékenységre. Képesek az emberi képességek határait súroló művészetük és produkcióik biztonságos, egészséges megtervezésére, gyakorlására és előadására, a cirkuszművészeti aktív és fenntartható életmódra, valamint fizikális, szellemi és művészeti megújulásra. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A cirkuszművész

a) tudása

 • Átfogóan ismeri a cirkuszművészet tárgykörének alapvető tényeit, történetét, irányzatait és határait.
 • Ismeri a testi, szellemi kondíció, koordináció, izoláció, tér-, idő-, dinamikai orientáció alapvető sajátosságait.
 • Ismeri teljes mélységében a cirkuszművészet fő zsánereit, alapszinten ismeri a mellékzsánereket.
 • Alapszintű gyakorlati ismeretekkel rendelkezik valamennyi zsánerről.
 • Birtokában van a cirkuszművészet gyakorlásához szükséges biztonsági, baleset- és életvédelmi ismereteknek.
 • Ismeri a cirkuszművészet tárgyi és eszközrendszerét, azok biztonságos használatát.
 • Rendelkezik az általános- és társművészeti, kulturális ismeretekkel, kritikai szemlélettel.
 • Ismeri a cirkuszművészeti területen a pályaépítés lehetőségeit, követelményeit.
 • Ismeri az online és offline kommunikáció működését, gyakorlatát.
 • Ismeretekkel rendelkezik a kreatív írás, prezentációkészítés, prezentálás terén.
 • Rendelkezik a tudásszerzéssel kapcsolatos ismeretekkel, az ismeretszerzés módszereinek fejlesztésére, megújítására vonatkozó tudással.

b) képességei

 • Képes innovatív cirkuszművészeti produkció megtervezésére, biztonságos megtanulására és magas művészi színvonalon történő előadására.
 • Képes a saját és társai fizikális, szellemi és pszichés állapotának megítélésére, a saját és mások határainak felmérésére, a társakkal való alkotó együttműködésre.
 • Képes a megszerzett ismeretei birtokában azokat alkalmazni és kreatív módon, művészi színvonalon alkotni.
 • Képes a megszerzett ismereteinek bővítésére, a folyamatos megújulásra.
 • Képes a cirkuszművészet területéhez kapcsolódó gyakorlati vagy elméleti probléma felismerésére, kezelésére.
 • Képes összetett technikai vagy szakmai projektek, tevékenységek, előadások vezetésére, tervezésére, megvalósítására.
 • Képes a cirkuszművészet terén tudatos és sikeres pályaépítésre.
 • Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.

c) attitűdje

 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Felelősséggel vallja és képviseli a cirkuszművészeti szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Figyelemmel kíséri a cirkuszművészettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 • Nyitott a cirkuszművészet területén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, alkalmazására, képes kísérletezni.
 • Törekszik arra, hogy önképzése által a cirkuszművészet megújulásával és fejlődésével lépést tartson.
 • Törekszik arra, hogy a művésztársakkal együttműködésben dolgozzon.
 • Törekszik az egyén és a közösség harmóniájának megteremtésére, megtartására.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 • Munkájában elkötelezett a saját és mások biztonsága és egészségmegőrzése mellett.
 • Megosztja tapasztalatait szakmai közösségével, így segítve a csoporttagok fejlődését.

d) autonómiája és felelőssége

 • Munkáját szakmai felelősséggel végzi.
 • Felelősséget vállal cirkuszművészek, illetve csoportok szakmai fejlődésének irányításáért.
 • A cirkuszművészetben tudatosan törekszik a társadalmi felelősségvállalásra.
 • Önálló, kreatív alkotómunkát végez.
 • Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz.
 • Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más – gazdasági, jogi – szakterületek szakembereivel.
 • Feltárja az alkalmazott technikák, folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
 • Tudatában van munkája és döntései jogi, gazdasági, biztonsági, társadalmi, egészségvédelmi és környezeti következményeinek.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott csoport munkavégzését, figyelemmel a csoporttagok munkavégzésének hatékonyságára, eredményességére és biztonságosságára.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • cirkuszművészeti gyakorlat 126-144 kredit,
 • általános és szakelmélet 36-54 kredit, amelynek része a szakdolgozat elkészítése is.

8.2. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen: a képző intézmény saját, az összes zsáner gyakorlására és fejlesztésére alkalmas, biztonságos gyakorlóhelyein szervezett, továbbá előadásain, valamint professzionális cirkuszok és cirkuszi együttesek produkcióiban teljesített gyakorlat, melynek kreditértéke a 8.1. pont szerinti cirkuszművészeti gyakorlat részeként legalább 10 kredit.