INTRANET ➔

TANÁCSADÓ RENDSZER

Főiskolai ösztöndíj- és támogatástaláló, tanácsadó rendszer

Felismerve, hogy egy főiskolai tanulmányait megkezdő fiatal gyakorta nem, vagy csak nehezen tud eligazodni a tandíjak, ösztöndíjak, és különböző tandíj támogatási rendszerek között, a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola kialakított egy tanácsadó irodát, mely többek között a leendő hallgatók és a BCKF diákjai számára nyújt személyes tanácsadást.

Az iroda segíti a diákot feltérképezni a tandíjakhoz és a tanulmányi idő alatti élethez szükséges források részbeni, vagy teljes körű megszerzési lehetőségeit.

Egy főiskolai tanulmányait végző fiatal személyiségfejlődéséhez, és az életben való eligazodásához hozzátartozik annak megismerése, hogy az élethez, a szakmai célok megvalósításához szükséges anyagi forrásokat milyen módon teremti meg saját maga számára az egyén. Ennek a folyamatnak elengedhetetlen része a támogatási lehetőségek és rendszerek megismerése. Annak felelőssége, hogy miként finanszírozza a saját életét a hallgató, elsősorban a saját és részben — lehetőségek függvényében — a családja felelőssége. Ehhez hozzájárulásként a BCKF segíti a hallgatót a támogatások, ösztöndíjak felkutatásában.

Példák tandíjtámogatási és egyéb ösztöndíj lehetőségekre:

  • Rektori ösztöndíj
  • Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
  • Fővárosi Nagycirkusz kiválósági tanulmányi ösztöndíja
  • Önkormányzati ösztöndíjak
  • Civil szervezetek, alapítványok, melyekkel a Főiskola jó szakmai kapcsolatot ápol és jó referencia alapján részbeni vagy teljes tandíj támogatással segíti a hallgatókat.
  • Diákhitel konstrukciók
  • Részletfizetés

JUTTATÁSOK

Diákigazolvány

Minden hallgató jogosult a diákigazolvánnyal járó kedvezményekre és a diákhitel igénybevételére. Ügyintézés: Tanulmányi Osztály

Szálláshely

A Főiskola szabad férőhelyek függvényében kedvező áron szálláshelyet biztosít diákjainak. Ügyintézés: Tanulmányi Osztály

Erasmus Program

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, amelyre pályázatot intézmények nyújthatnak be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg. Részletes információk: ERASMUS PROGRAM

ÖSZTÖNDÍJ HÍREK

Rektori ösztöndíj

Kérelem alapján, a szociális és a kiválósági szempontok, valamint az iskola aktuális lehetőségeinek függvényében…