INTRANET ➔

VISSZA

FELVÉTELI

A felvételi több hónapos folyamat, melynek célja, hogy a jelentkező és az iskola képviselői egyértelmű bizonyosságra jussanak, hogy vállalkozni kívánnak az előttük álló több éves együttműködésre. A felvételt megelőző időszakban a jelentkező a lehető legalaposabban és legmélyebben megismeri az iskolát és önmagát is. Ebben segít RÁFUTÁS programunk, mely keretében Felvételi Előkészítő Kurzust, Online Mentor Programot, Pályaorientációs Napot, valamint Nyitott Napokat szervezünk. Maga a felvételi is kiváló alkalom, hogy ki-ki szembesüljön a várható örömökkel és nehézségekkel. A lehetőségek és kihívások ismeretében vághatunk felelősségteljesen a rendkívüli energiákat követelő felkészülésbe a hivatásos táncművész pályára. Azok számára, akik felvételt nyernek, az iskola Nyári Alkotóhetet szervez, melynek keretein belül a diákok megismerkedhetnek egymással és megalapozzuk a közös munka szeptemberi megkezdését.

JELENTKEZÉS

A jelentkezéssel és a felvételi eljárással kapcsolatos általános információkat külön bejegyzésben foglaltuk össze.

A 2024/25-ös felvételire jelentkezni a központi felvételi (FELVI) és a Belső jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Az űrlap kitöltése előzetes előkészületeket igényel, ezért a kitöltést megelőzően kérünk, figyelmesen olvasd el a kitöltési útmutatót.

A FELVÉTELI FOLYAMAT

A felvételi folyamat két fordulóból áll. A felvételi első fordulóját előfelvételinek is nevezzük, majd az előfelvételin továbbjutók meghívást kapnak a második fordulóra, melyen kizárólag személyesen lehet részt venni. A második forduló meghívásos alapú. Feltétele valamelyik előfelvételin vagy az online felvételin való sikeres továbbjutás. Mindkét napon kötelező részt venni.

Online előfelvételi
A felvételi folyamat során elsősorban a személyes találkozást szorgalmazzuk, de az első fordulón lehetővé tesszük az online részvételt is, a belső jelentkezési űrlapon az „Online részvétel” opciót választva.

Időpontok

Online részvétel

MEGHOSSZABBÍTOTT JELNTKEZÉS 2024.06.05.-ig.

Végső forduló

Részvétel meghívásos alapon  sikeres továbbjutás esetén a személyes vagy online első fordulót követően.

Időpont: 2024.06.15-16. A részvétel mindkét napon kötelező.
Helyszín: Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola, 1036 Budapest, Perc utca 2/2. emelet

A felvételin azt akarjuk megtudni, hogy a jelentkező

  • mennyi gyakorlattal rendelkezik a hagyományos és újító technikák terén: kortárstánc, improvizáció, kreatív alkotómunka, balett és néptánc alapok
  • tehetsége a táncművész pályára látható-e.
  • testi, szellemi, lelki alkata alapján alkalmas-e a képzés elvégzésére és a táncművész pályára.
  • képességei és szellemi orientációja alapján a BCKF által kínált pedagógiai úton eséllyel készülhet-e fel a táncművész pályára.

A felvételi folyamat alatt egyidejű gyakorlati és alkalmassági vizsgát tartunk. 

A gyakorlati vizsga a hagyományos és újító tánctechnikai ismeretekben való jártasságot méri fel. Az alkalmassági vizsga során annak megállapítására törekszünk, hogy a jelentkezők testi-lelki-alkati sajátosságai, illetve egészsége megengedik-e a képzésben való részvételt. Egy objektív, átfogó összkép kialakításának reményében megpróbáljuk megismerni a jelentkezők motivációját és feltérképezni, milyen jellegű fogékonyság, valamint milyen lehetséges fejlődési útvonalak rajzolódnak ki a tánctechnikai fejlődés, a kreativitás, az előadói és alkotói gyakorlat területein. A folyamatot egy beszélgetés teszi teljessé, amely elsősorban a tánc, színház, zene, a vizuális művészetek területein való tájékozottságra, a kulturális, valamint a személyes érdeklődési területekre koncentrál. A felvételi teljes folyamata alatt mérjük fel az angol nyelvű kommunikációs készségeket.

IDŐBEOSZTÁS

Első nap
9.30 – Érkezés / Regisztráció / Egyéni bemelegítés
10.00 – Bemutatkozás
10.30 – Táncórák
12.00 – 13.00 Ebéd szünet, pihenés, beszélgetés
13.00 – kb. 16.00 Táncórák és rövid szóló tánc bemutatása
16.00 órától: Egyéni beszélgetések

Második nap
9.30 – Érkezés / Egyéni bemelegítés / egyéni beszélgetések
10.30 – Táncórák
12.00 – 13.00 Ebéd szünet, pihenés, beszélgetés
13.00 – kb. 16.00 Táncórák és rövid szóló tánc bemutatása
16.00 órától: Egyéni beszélgetések

GYIK

Hogyan lehet felvételizni a kortárstánc BA szakra?

Magyar állampolgárok részére kötelező beadni a hivatalos jelentkezést a felvi.hu felületen. A BCKF felvételi eljárás része a belső jelentkezési lap kitöltése és megküldése a Főiskola részére.

Előfelvételi? Felvételi?

A Főiskola felvételi gyakorlatához tartozik, hogy mielőtt meghozzuk a felvételről szóló döntést, ideális esetben két alkalommal találkozunk egymással.  

Az előfelvételinek hívjuk a felvételi első fordulóját, innen lehet továbbjutni a második fordulóra, a záró meghallgatásra.  Mindkét forduló meghívásos alapú. A meghívás feltétele a felvi.hu-n való jelentkezés, valamint a belső jelentkezési lap beküldése.

Mire számíthatok a felvételin?

A felvételi gyakorlati táncórákból, azokkal egyidőben történő alkalmassági vizsgából, valamint személyes beszélgetésből áll. A beszélgetés és a gyakorlati órák folyamán kapunk egymásról egy átfogó és komplex képet, amely segít mindannyiunknak eldönteni, hogy kölcsönösen vállaljuk a jövőbeni együttműködést.

Milyen táncórák lesznek a gyakorlatban?

Kortárstánc, improvizáció, balett (alapok), néptánc (alapok), kreatív feladatok mentén önálló alkotómunka, valamint az előzetesen elkészített szóló bemutatása képezi a gyakorlati vizsga részét.

Mit jelent az alkalmassági vizsga?

Az alkalmassági vizsga a gyakorlati vizsga része. Azt nézzük, hogy a testi-lelki, illetve általános egészségügyi állapot mennyire teszi lehetővé a képzésben való sikeres részvételt.

Mire számíthatok a beszélgetésen?

A beszélgetés legfontosabb szempontja, hogy az egymás iránti kíváncsiság teret kapjon és a gyakorlati táncórákon való együtt töltött időre, a megküldött esszétémákra reflektálva kötetlen beszélgetés keretében átfogó, komplex képet kapjunk egymásról.

Milyen nyelven zajlik a felvételi?

A felvételi nyelve angol, de magyar anyanyelvűeknek komplexebb gondolataik kifejtésére lehetőségük van magyarul is kommunikálni.

Hogyan lehet jobban megismerni a képzést és a Főiskolát?

Az iskola megismerésére több lehetőség is adódik a felvételit megelőzően. 

RÁFUTÁS programunk számos eseményt kínál erre. Komoly felvételi szándék esetén ajánljuk a Felvételi Előkészítő Kurzuson való részvételt. Ez egy intenzív, szemeszterenként 18 hetes folyamat, amely során találkozhatsz a BCKF tanáraival, valamint megismerheted a Főiskola épületét, tánctermeit. 

Ezen felül ajánljuk, hogy tájékozódj a Főiskolával kapcsolatban! A YouTube csatornán, a FB oldalon archív és friss információkat, előadásokról ajánlókat találsz!