INTRANET ➔

Mentor rendszer

A BCKF Mentor Rendszere a Pedagógiai Alapvetésen és a Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszerének 3.2-es pontján alapul.

A tanulási/tanítási folyamat központjában a hallgató és a hallgatói közösség áll.
A folyamat a tanítvány/mester kapcsolatban bontakozik ki. 
A mentor feladata ennek a folyamatnak az építő támogatása.

A mentor a hallgató személyes felkérése alapján végzi feladatát. A hallgató kezdeményezése alapján lép be a folyamatokba. Évente néhány alkalommal, a munkaterv és az időszakos összefoglalók leadás után saját kezdeményezésére is áttekinti a helyzetet és írásos összefoglalót ad, javaslatokat tesz a hallgatónak. Szükség esetén a Szakfelelős vagy a Tanszékvezető is kikéri a mentor tanácsát.

Az iskola szerepe, hogy keretet, hátteret adjon ennek a kapcsolatrendszernek: a hallgató – pedagógus – mentor háromszög sikeres jelenlétének: felsorolja, kik azok, akik felkérhetőek erre a feladatra, általában az iskola régi hallgatói és korábbi vagy aktuális tanárai, munkatársai köréből. Ritkábban felsőbb évfolyamos, tapasztaltabb aktuális hallgatók is kaphatnak mentori felkérést. A mentor saját személyes tapasztalatai alapján és az iskola rendszereinek ismertében ad támogatást, biztatást, segít felismerni a nehézségeket és megoldásokat találni. A mentor nem pótolja a tanárokat, nem oldja meg a hallgató helyett a feladatokat, „csak” katalizálja, segíti a hallgató fejlődését.

A mentor általában a tanulmányok teljes ideje alatt segíti az őt választó hallgatót. Szükség esetén a hallgató, a mentor vagy az iskola kezdeményezi a mentorváltást, új mentor kiválasztását. A mentor általában önkéntesként, térítésmentesen segíti a pedagógiai és művészi munkát. Kivételes esetekben térítést kaphat a Főiskolától.

A tanulás, alkotás, értékelés, mentori támogatás ciklusai megegyeznek:

 • 30, 45, 60, 90, 120, 180 perces foglalkozás,
 • munkanap,
 • munkahét,
 • időszak (az egyén vagy csoport pedagógiai folyamatához kötődő időbeli egység, a Tanszékvezető és Szakfelelős által workshophoz kötődően meghirdetett 1-4 hetes időszak),
 • periódus (az egyén vagy csoport pedagógiai folyamatához kötődő időbeli egység, a Rektor által a tanév rendje keretében meghirdetett két tanítási szünet közötti 5-8 hetes periódus),
 • szemeszter.

Minden ciklushoz – életszerű formában, többé vagy kevésbé formalizáltan kapcsolódnak az alábbi reflektív folyamatok:  

 • munkaterv,
 • munkanapló,
 • folyamatos pedagógusi visszajelzés,
 • saját összefoglaló,
 • pedagógus összefoglaló,
 • mentori összefoglaló,
 • csoporttagok kölcsönös minősítése,
 • új munkaterv.

Ezekben a folyamatban a hallgatók, a pedagógusok és a mentorok – ki-ki a maga módján vesz részt. A dokumentáció begyűjtését és rendszerezését a Tanulmányi Osztály végzi. A periódusok végén a Tanszéki Kerekasztal értékeli az adott periódusban végzett hallgatói munkát, éves ciklusban pedig a pedagógusok munkáját is. A korábbi papír, majd e-mail alapú dokumentáció után, már online kérdőíveken érkeznek be az dokumentumok.

A létrejövő dokumentumok zárt körben hozzáférhetőek a főiskola szakmai és tanulmányi segítő munkatársai mellett – a hallgató hozzájárulása alapján – a hallgatói közösség többi tagja számára, ezáltal az egyéni fejlődés mellett hozzájárulnak a közösségi kompetenciák fejlesztéséhez is.