INTRANET ➔

VISSZA

Alapképzés

A hároméves táncművész képzés a kortárstánc területén végzett alkotó-előadó gyakorlatra és hivatásos előadóművészi pályára készít fel. A program középpontjában a hagyományos és újító tánctechnikák megismerése áll, amelyek a technikai képzés és fejlesztő munka, valamint az integrált gyakorlat és elmélet  alapjain nyugszanak. Fejlesztői szemlélettel, az egyéni és csoportos tanulási folyamatok egyensúlyát szem előtt tartva, komplex értékelési rendszerrel, valamint a reflektivitást és a kreativitást elősegítő módszerekkel támogatjuk diákjaink fejlődését. A képzésben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink kísérletező, kutatásalapú alkotói gyakorlatot alakítsanak ki, valamint egyedi, hiteles előadói hangra találjanak rá. Diákjaink hazai és külföldi táncpedagógusok, valamint szakmailag aktív művészek útmutatása mellett, egy kreatív közösség részeként transzferábilis tudásra tehetnek szert. A formát öltő előadói vagy alkotói énkép nélkülözhetetlen attribútumai a kíváncsiság, a bátorság és az elhivatottság, továbbá a társadalmi és kulturális környezetre való érzékenység és nyitottság. 

A képzést azoknak ajánljuk, akik a saját művészi útjuk megtalálása érdekében vállalkoznak a 100%-os intenzitású önálló és csoportos munkára.

 

“Nem táncokat tanítunk, hanem táncolni tanulunk.”
Angelus Iván, alapító rektor

KÉPZÉS 
A képzés augusztus végén egy közös egyhetes elvonulással kezdődik és június közepéig tart. Egy tanév 5 periódusra oszlik, egy periódus 6-8 hetes időtartamú. A periódusok között 1-2 hét szünet van, melyet pihenéssel, regenerációval javasolt tölteni. A munkaheteken heti 5 napon vannak órák, naponta 8:00 és 18:15 óra között. 

A hároméves táncművész képzés a kortárstánc területén végzett alkotó-előadó gyakorlatra és a hivatásos előadóművészi pályára készít fel. A kortárstánc pedagógiai és műfaji sajátosságainak köszönhetően nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy már a képzés folyamata alatt a táncról való gondolkodás és a tánctanulás komplex megközelítésének adjunk teret. A tánc sokirányú (tapasztalati, gyakorlati, elméleti) megismerése, a kreativitás felfedezése, az alkotó-előadói gyakorlat megalapozása és a reflektívitást megcélzó pedagógiai eszközök egymást támogatva és kölcsönhatásban adják meg a képzési folyamat irányát. 

A diákok hazai és külföldi táncpedagógusok, valamint szakmailag aktív művészek útmutatása mellett, egy kreatív közösség részeként transzferábilis tudásra tehetnek szert. Fejlesztői szemlélettel, az egyéni és csoportos tanulási folyamatok egyensúlyát szem előtt tartva, komplex értékelési rendszerrel, valamint reflektívitásra ösztönző módszerekkel támogatjuk diákjaink fejlődését.
Hiszünk abban, hogy a formát öltő előadói vagy alkotói énkép nélkülözhetetlen attribútumai a kíváncsiság, a bátorság és az elhivatottság, továbbá a társadalmi és kulturális környezetre való érzékenység és nyitottság. 

A gyakorlatorientált és kreativitás fókuszú képzés lehetővé teszi a diákok számára, hogy számos hagyományos és újító tánctechnikával ismerkedjenek meg, önálló, kísérletező és kutatásalapú alkotói látásmódot alakítsanak ki, valamint egyedi, hiteles előadói hangra találjanak rá. 

Az iskolai munka táncórák, integrált gyakorlat és elmélet, egyéni és közös munka, alkotó és kutatási projektek, próbák, valamint bemutatók keretei között valósul meg.

A képzés mellett nem javasoljuk más elkötelezettségek – munka, egyéb képzések – vállalását.

 

TANULMÁNYI TERÜLETEK
Kortárstánc
Kreatív táncórák
Improvizáció
Kompozíció
Balett
Ritmus és Néptánc
Kontakt Improvizáció
Moderntánc 
Tánc, Anatómia, Művészet, Zene
Egyéni és közös munka
Kutatás
Próba
Házi bemutató
Nyilvános előadások

 

TANÁRAINK
A 2005 óta folyó felsőfokú táncművész alapképzésben számos hazai és külföldi szakember tanít. Büszkeségünk, hogy tanáraink közül sokan -ma ismert és keresett előadók, alkotók- Főiskolánk volt diákjai, mert fontos alapköve iskolánk filozófiájának a tudás kontinuitása, átadása.

A Kortárstánc BA képzés vezetői:
Bakó Tamás – évfolyamvezető
Furulyás Dóra – szakmai koordináció
Kovács Tibor – táncművész BA szakfelelős

Állandó tanáraink: 
Bakó Tamás – kortárstánc, Kontakt Improvizáció
Cuhorka Emese – improvizáció, kompozíció
Farkas Zoltán – Ryhtm & Dance, a Kárpát-medencei népek táncainak mozgás- és ritmus-világa
Furulyás Dóra- improvizáció, kompozíció
Kováts Tibor – balett
Mikó Dávid –  kortárstánc és Kung-Fu alapok
Mizsei Zoltán – Integrált gyakorlat és elmélet/zene
Péter Petra –  Integrált gyakorlat és elmélet/tánc
Roskó Gábor-  Integrált gyakorlat és elmélet/művészet
Simon-Hatala Boglárka –  Integrált gyakorlat és elmélet/body and health awareness

Visszatérő vendégtanáraink:
Joe Alegado – Shifting Roots – Alegado Movement Language
Farkas Kámea – House & Folk
Fülöp László – kompozíció
Marcela Giesche – kortárstánc
Kancsó Luca – kortárstánc
Kulcsár-Vajda Enikő – Mobility Flow
Lőrinc Katalin – Graham alapok
Petrovics Sándor – alkotói eljárások
Újvári Milán – kortárstánc

 

STRUKTÚRA ÉS IDŐBEOSZTÁS
Nyári kreatív hét: 2023.08.21-27.
Regisztrációs időszak: 2023.08.31-2023.09.01.
A tanév vége: 2024.06.14.

Szünetek októberben, februárban és Húsvét környékén, háromhetes téli szünet.

 

MINTAÓRAREND
 Képzésünk heti bontásban a következőkép áll össze. Az órák tárgya periódustól és annak fókuszától függően változhat.

 
HÉTFŐ  
08.30-9.00 egyéni bemelegítés
9.00-10.30 tradícionális technikák
10.45-12.15 kortárstánc
12.15-13.15 ebédszünet
13.15-14.45 fórum
15.00-16.30 egyéni munka/próba
16.45-18.15 integrált gyakorlat és elmélet
KEDD  
08.30-9.00 egyéni bemelegítés
9.00-10.30 rhythm&dance
10.45-12.15 kreatív tánc
12.15-13.15 ebédszünet
13.15-14.45 egyéni munka
15.00-16.30 próba
SZERDA  
08.30-09.00 egyéni bemelgítés
09.00-10.30 tradícionális technikák
10.45-12.15 kortárstánc
12.15-13.15 ebédszünet
13.15-14.45 egyéni munka
15.00-16.30 próba
16:45-18:15 integrált gyakorlat és elmélet
CSÜTÖRTÖK  
08.30-9.00 egyéni bemelegítés
9.00-10.30 rhythm&dance
10.45-12.15 kreatív tánc
12.15-13.15 ebédszünet
13.15-14.45 egyéni munka
15.00-16.30 próba
PÉNTEK  
08.30-9.00 egyéni bemelegítés
09.00-10.30 tradícionális technikák
10.45-12.15 kortárstánc
12.15-13.15 ebédszünet
13.15-14.45 egyéni munka
15.00-16.30 próba
 
TANDÍJ
A Kortárstánc BA szak kizárólag önköltséges formában érhető el, melynek összege 900.000 forint/szemeszter.
 
Felismerve azt az igényt, hogy egy főiskolai tanulmányait megkezdő fiatal gyakorta nem, vagy csak nehezen tud eligazodni a tandíjak, ösztöndíjak, és különböző tandíj támogatási rendszerek között a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola kialakított egy tanácsadó irodát, mely többek között a leendő hallgatók és a BCKF diákjai számára nyújt személyes tanácsadást. Az iroda segíti a diákot feltérképezni a tandíjakhoz és a tanulmányi idő alatti élethez szükséges források részbeni, vagy teljes körű megszerzési lehetőségeit.
 

NYELV
A munka és a hivatalos kommunikáció nyelve angol. Nyelvtudást igazoló bizonyítványt nem kérünk, de a mindennapi és szakmai párbeszédre készen kell állni a fejlődés érdekében.

 

ElŐADÁSOK
Évente két-három alkalommal Budapest befogadó színházai biztosítanak nyilvánosságot az intézményben folyó munkáknak. Az elmúlt években közvetlen partnereink voltak a Trafó Kortárs Művészetek Háza és a MU Színház.

Ez a két videó jól reprezentálja az iskolai közös fellépések két fő vonulatát:
– a diákok egy nagyobb csoportja az órákon tanult fix anyagból szervezett improvizáció és koreográfia elegyére épülő darabot ad elő színházi körülmények között: INTERMEZZO Trafó 2018. december
– egy vagy több diák saját munkája, mely a házibemutatók – bemutatott táncok közül kívánkozik a szélesebb közönség elé: MULE FULE – Vágner Orsolya Trafó 2018. december
A Budapest Tánciskola YouTube csatornáján további 150 videót láthatsz.

 

SZAKDOLGOZAT
A képzés zárásaként a hallgató szakdolgozatot készít, melyben a megszerzett gyakorlati tapasztalataira alapozva mutat be egy szabadon választott témát. A dolgozat elkészítésével a diák bizonyítja, hogy képes a szakmai gyakorlati tapasztalatok és az elméleti ismeretek szintetizálására, a saját élményeihez reflexíven viszonyul, valamint tudását, tapasztalatait egy tágabb szakmai kontextusban is képes elhelyezni. 

OLVASHATÓ DIPLOMAMUNKÁK

 

ERASMUS
Az Európai Uniós Erasmus+ programjának támogatásával diákjaink és munkatársaink külföldi tanulmányutakon vehetnek részt. Lehetőség nyílik külföldi diákok és tanárok fogadására. 

RÉSZLETEK