INTRANET ➔

A Főiskola művészeti és pedagógiai tevékenységét a hagyományokhoz való tudatos, reflexív viszony kialakítása mellett a kutatási attitűd, az innovációra törekvés határozza meg.

Művészeti kutatás, alkotás

A Főiskolán folyó előadóművészeti képzések curriculumainak szerves részeként rendszeres alkotói és kutatói munka folyik valamennyi szakon. A tanévet öt periódusra osztjuk, a diákok minden periódusban egy-egy újabb kutatás vagy alkotási folyamatban vesznek részt, egyénileg vagy kiscsoportos formában, különböző szerepekben: vezetőként, társalkotóként, kutatóként, előadóként… Az „egyéni munka” és „próba” (egyéni vagy csoportos, de nem tanár által vezetett) órasávban – szakonként változóan nap vagy hetirendszerességgel – „kötelező” rutint, tapasztalatot biztosít az alkotói, kísérleti, kutatói, előadói munkához. Ehhez a főiskola biztosítja a teret és az órarendbe illesztett időt, valamint a szakfelelős, szaktanár személyében a szakmai mentort.

A projektek eredményeinek bemutatása és értékelése a főiskola belső fórumán, a Házi Bemutatón valósul meg, a hallgatói és pedagógus közösség aktív részvételével. A Házi Bemutató a hallgatók önálló munkáinak bemutató fóruma, ahol nem csak a többé-kevésbé kész és kisebb-nagyobb produkciókat lehet bemutatni, hanem a produkciókészítés folyamatának korai fázisait képező részeredményeket is: a mozgásnyelvi kutatások, alkotásmódszertani kutatások, produkciós részletek is bemutatásra kerülhetnek. Általában a kisebb volumenű, de elmélyültebb, kidolgozottabb munkák bemutatását bíztatjuk, de ez nagyban függ a résztvevők aktuális fejlettségi állapotától és szintjétől, hiszen a Házi Bemutatók célja nem a közönség, hanem az alkotók fejlesztése.  

A hallgatók itt tanulják meg a szakmai visszajelzés nyújtásának és befogadásának technikáit is.A Házi Bemutatók keretében bemutatott diákmunkák színpadra állításra alkalmas része a szakfelelős döntése alapján meghívást kaphatnak a főiskola nyilvános fórumaira is.

A művészeti kutatói, alkotói munka külső nyilvános fórumai a Főiskola előadásai, melyekkel hagyományosan évente többször is jelentkezünk:

  • decemberben, a téli szünet előtt a Főiskola székhelyén, stúdiókörülmények között
  • márciusban, a stúdióból átültetjük színházi térbe az alkotásokat, ebben évek óta partnerünk a MU Színház
  • áprilisban a tánc, valamint a cirkuszi világnapokon
  • májusban/júniusban a tanévet lezáró megmutatkozások során

Ezeknek a nyilvános eseményeknek a keretei között a koreográfiák mellett pedagógiai módszertani bemutatók, workshopok, szakmai előadások, beszélgetések mutatják meg az éppen aktuális művészeti-kutatási irányokat. A programok szerkesztését a szakfelelősök végzik.

Nyilvános előadásainkról itt olvashat bővebben.

 

Pedagógiai innováció

A XXI. században az élet minden területén igaz, hogy a szakmai területek fragmentációja, a túlspecializálódás korszaka után ismét a diszciplínák integrációja került előtérbe. Hatványozottan igaz ez az előadóművészetek területén, ahol a térben és/vagy időben legtávolabb álló művészeti tradíciók és a legkülönbözőbb tudásterületek a legbékésebben elférnek egy adott produkcióban, következésképp kifejezetten nélkülözhetetlen, hogy a művész tudás- és képességcsomagja alkalmas legyen erre. S mivel nincs ember, aki mindent tudna, olyan művészeket nevelünk, akik képesek sok mindent befogadni. Képzésük tartalma az ismeretek elsajátításáról a fejlődőképesség tanítására tevődött át.

A képzési struktúrában a gyakorlat és elméleti tudás egymást kiegészítve, támogatva jelenik meg, legfőbb tantárgyaink az „integrált gyakorlat és elmélet” formában valósulnak meg. A Főiskolán tanító valamennyi pedagógus ennek az integrációnak a kialakításán dolgozik, tanítása során ezen a téren módszertani kutatást folytat.

A Főiskola– mivel a kezdetektől mindig új képzési területeken végzi munkáját – több új szak Képzési és Kimeneti Követelményének a kidolgozását végezte el Angelus Iván vezetésével.

2002:

Kortárstánc művész főiskolai képzés

Kortárstánc koreográfus főiskolai képzés

Kortárstánc pedagógus főiskolai képzés

2006:

Táncművész (kortárstánc szakiránnyal) alapképzés

Tánctanár (kortárstánc szakiránnyal) mesterképzés

2020:

Cirkuszművészet alap- és mesterképzések

2021:

Cirkuszművészet tanár mesterképzés