INTRANET ➔

A BCKF-en a szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa, hogy képes az szakmai gyakorlati tapasztalatok és elméleti ismeretek szintetizálására. Tartalmilag fontos, hogy

  1. a választott témához személyes-szakmai viszonya legyen a dolgozatírónak. A téma kutatása és a dolgozat írása segítse őt az előadóművész vagy pedagógus pályán úgy, hogy reflektív viszonyba kerül a saját szakmai élményeivel.
  2. tisztában legyen azzal, hogy a saját mondandónak mi a helye a témáról való mai tudásban.
  3. A dolgozat a szakmai közösség számára érthető és hasznosítható legyen, túlmutasson a hallgató személyes/szakmai és a Főiskola intézményi keretein.
  4. világosan különbséget kell tenni a felhasznált szakirodalmi források eredményei és a saját eredmények/gondolatok között a szakirodalmi források pontos megjelölésével.


ezt mutasd!

ezt ne mutasd!

Szakdolgozatok

KORTÁRSTÁNC MŰVÉSZ SZAK – Főiskolai osztatlan képzés

BICZÓK Anna (F) 2012: Figyelmi fókuszok a testtel való munkában – Mozgásimprovizációs tapasztalataim az oktatásban és az alkotásban
KELEMEN Krisztián (F) 2012: Külföldi hatások a magyarországi kortárstáncra

KORTÁRSTÁNC PEDAGÓGUS SZAK – Főiskolai osztatlan képzés

HÓD Adrienn (F) 2014: Tánctanítás improvizációval
CUHORKA Emese (F) 2011: A test mint a kíváncsiság anyaga – Amatőröknek tartott kortárstánc óráim tapasztalatai
DÉZSI Kata (F) 2011: Világítástechnika a táncművészetben
HEVÉR Zsófia (F) 2012: Táncfotó – A dinamikus képek titkai
KAPRINYÁK Renáta (F) 2009: Az improvizáció használata a modern és kortárstánc oktatásban Magyarországon
MAROS Judit (F) 2014: Amatőr résztvevőkben lezajló lelki folyamatok összefüggései a próbafolyamat fázisaival
TORDA Kata (F) 2009: A jóga fontosságának vizsgálata a kortárstáncos életében energetikai és fizikai szempontok alapján
VADAS Zsófia Tamara (F) 2012: Ha beszéled a nyelvem, beszélem a nyelved – A Budapest Tánciskola és a Megálló Csoport Alapítvány közös mozgásos műhelymunkája
VARGA Viktória (F) 2009: A szorongás és kreativitás viszonya a táncórán

KORTÁRSTÁNC KOREOGRÁFUS SZAK – Főiskolai osztatlan képzés

HADI Júlia (F) 2011: Öt akadály+1

TÁNCMŰVÉSZ BA – Kortárstánc szakirány

Joe ALEGADO (BA) 2016: A Tale of Colliding Ideas
ARANY Virág (BA) 2012: Táncos én-ek
BÉKÉSI-SZOMBATI Anett (BA) 2019: Elképzeléstől a megvalósulásig. Alkotói folyamatok. Takeover és Insert című darab összehasonlítása
BITÓ Katalin (BA) 2020: Belső képek mint alkotói eszköz használata a táncban
Arnaud BLONDEL (BA) 2013: Staging danger in contemporary dance – Reaching the limits
BÓDI Alexandra (BA) 2014: Cigány vér !?
BOKOR Felícia (BA) 2016: A jelen mint teremtő forrás – A színpadi jelenlét természete
Alja BRANC (BA) 2019: The Phenomenon of Spinning. Spinning as an element of a dancer’s technique
BURUS Tamás (BA) 2015: Az iskola mint tanító tényező
Gaja Rupnik CARUSO (BA) 2019: Playground Dance. Usage of Games as a Choreographic Method
Justine COPETTE (BA) 2019: Site-specific Dance on Tour. How to transpose a Site-specific dance performance to different locations?
CZÉDULÁS Hanga (BA) 2018: Practice. Developing the skill of practice through cycle modeling and eliminating blockage
CSASZNYI Blanka (BA) 2017: Önálló stílusú táncos
CSEREPES Gyula (BA) 2019: Az előadótól az alkotóig. Egy alkotói módszer kialakulásának folyamata
CSUZI Márton (BA) 2021: Kortárstánc művész vagyok: A táncművészeti karriermodell kialakításának szempontjai és problémái
DÁNIEL Attila (BA) 2020: Az ugrás mechanikája
DÁNYI Viktória (BA) 2021: Várandósan a színpadon
DEBRECENYI Márton (BA) 2019: Communication through Touch. Cooperation through the point of touch in dancing together
DÉRI András (BA) 2021: Struktúra és improvizáció: A reflektivitás és az intuíció viszonya az élő zenét használó munkáimban
Franziska DOFFIN (BA) 2019: Musical movement. Exploration of rhythm practice in dance
DÖMÖTÖR Judit (BA) 2015: Újratöltve – Az optimális test-tudati állapot és az “én” mozgásba kerülése a táncos szempontjából
DÖMÖTÖR Luca (BA) 2015: Szabadság és felelősség párhuzama a kontakt improvizáció tükrében
DRAGOS Dániel (BA) 2020: Hogyan láss négy szemmel? A táncművészet és a fénytervezés kölcsönös viszonya, saját tapasztalataim alapján
DRÁVUCZ Petra (BA) 2012: Haidau – A haidau motívum feldolgozása a Haidau című kortárstánc darabban
EMŐDI Lilla (BA) 2012: Tánc és beszéd kapcsolata a színpadon, egy magyarországi táncegyüttes előadásaiban
ESZLÁRI Mirjam (BA) 2013: Mozgásos játékok szerepe a tánchoz vezető úton
FARKAS Kámea (BA) 2020: House & Folk. A magyar néptánc és house tánc összehasonlítása majd találkozása a kortárstánc világában
Jerneja FEKONJA (BA) 2019: One Mind Different Bodies. The phenomenon of common group action with a collective mind
FURULYÁS Dóra (BA) 2019: Short Cut. A betanulás folyamatának részletes elemzése
HÁRSFAI Noémi (BA) 2013: Nyelvi összetevők vizsgálata a Hodworks Basse dance című előadásában, a nonverbális kommunikáció tükrében
Yrsa HEIJKENSKJÖLD (BA) 2020: Without a Map. Reflecting on the creation process, choreographing ‘LOL’
HROTKÓ Heléna (BA) 2010: Set and Reset/Reset – A Budapesti Kortárstánc Fıiskola újraalkotási projektje
KLAUSZ Veronika (BA) 2022: Hová vezet a tánctanulásom? Táncművészetem értékeinek kirajzolódása
KONCZ Judit (BA) 2021: Porckorongsérv kialakulásának lehetséges folyamatai táncosoknál és a gyógyuláshoz vezető út saját tapasztalataim alapján
Anita KUROLJOVA (BA) 2021: Learning Strategy: Guidelines and Suggestions for Dancers
LÉVAI Viola (BA) 2015: A figyelem jelenléte és irányítása tánc közben
Rita MATOS (BA) 2022: Hungarian Folk Culture: My experience as a Foreigner
Ivona MEDIČ (BA) 2019: Contemporary Dance in Popular Culture. Music video choreography
MIKÓ Dávid Béla (BA) 2021: Független mozgásművész életvezetése: Művészeti időgazdálkodás
MOLNÁR Csaba (BA) 2022: Retrospektív: Szakmai és személyes pályafutásom áttekintése
MOLNÁR Dániel (BA) 2012: Jelenlét – Kutatás a színpadi jelenlétet befolyásoló külső és belső tényezők témájában
NAGY Imola (BA) 2013: Kívülről Be – Belső folyamatok és a versengés viszonya az amatőr tánctól a hivatásig
NÉMET Ildikó (BA) 2016: Út a testi és lelki gátlások feloldásáig improvizáció segítségével
OBERFRANK Réka (BA) 2018: Személyiség, kommunikáció, mozgás. Személyiségfejlődés a Budapest Kortárstánc Főiskola kommunikációs módszerei által
Petra PEČEK (BA) 2018: Personal stories of women on stage
Julija PEČNIKAR (BA) 2019: Motion Trigger to Dance Practice
PELLES Nikolett (BA) 2013: A női táncosokra nehezedő testalkati elvárások okai és következményei
PETROVICS Sándor (BA) 2012: Ördöglakat – Fiútánc munkanapló
RÉTI-HARMATH Olivia Eszter (BA) 2019: Pitypang avagy az átváltozás virágai. Alkotói munka a Baltazár Színház társulatával
RÓZSAVÖLGYI Zsuzsanna (BA) 2017: Soft Tissue Balancing – Olvasási engedély kérése / Reading permission request: rozsuzs@gmail.com
SESSI Krisztina (BA) 2015: KortársNéptánc – A Budapest Kortárstánc Főiskolán ötvözött és kialakult kortárs néptánc bemutatása és hatása a táncművészi pályámra
Chao SHI (BA) 2018: A Reflection on My Personal Experiences A Comparison between Chinese and Western Ballet Education
SZÁSZ Zsófia (BA) 2020: A legényes, a karikázó, a moldvai, meg a kortárstánc. Amiért, ahogyan és amire a néptáncot használom
SZEMESSY Kinga (BA) 2013: A kritika helye a kortárs előadóművészetben
SZERI Viktor (BA) 2019: A multifunkcionális alkotó. Tapasztalatok az iskola elvégzése után koreográfusként a pályázás, darabmegvalósítás, továbbjátszás területén
SZIRTES Krisztina (BA) 2017: A kortárs tánc társadalmi beágyazottsága Budapesten – akadályok és lehetőségek
SZOKOL Katalin (BA) 2018: Hogyan válhat javamra a sérülésem?
SZŰCS Dóra Ida (BA) 2012: Recepttánc – Táncelemzési módszerek a kortárs művészetekben
TAKÁCS Ramóna (BA) 2016: TÁNCOS FAKTOR – Tapasztalatok alapján összegyűjtött, a táncos mindennapjaira kiható témák
Milica TANČIĆ (BA) 2023: SCREENDANCE: The current and future role of the medium within an increasingly digitized age
Virva TORKKO (BA) 2018: Improvisation as my tool for dancing
Ana TOT (BA) 2017: Learning and Understanding Contemporary Dance throughout Different Age
TÓTH Laura (BA) 2015: Táncoló tudat
VÁGNER Orsolya (BA) 2018: Szerethető színpadi esetlenség. Kutatás a táncművészek nem megjátszott esetlenségének lehetőségéről
VARGA Dóra (BA) 2022: Az énazonosság élménye a táncban: Az áramlás megtapasztalása a kortárstánc gyakorlása által
VASS Imre (BA) 2021: Feltérképezés és letapogatás: Érdeklődési körök és kulcsszavak feltérképezése a 2010–2020 közötti alkotói munkásságom tükrében
Kristina ZAKERNYCHNA (BA) 2020: Warm-up for dancers
ZÁVODSZKY Rita (BA) 2015: A kortárstánc által alkalmazott tánctechnikák – A Budapest Kortárstánc Főiskola tánctechnikai képzése saját tapasztalat alapján

TANÁRI MESTERSZAK – TÁNCTANÁR – Kortárstánc szakirány

Joe ALEGADO (MA) 2017: A Trajectory in Dance – The Evolution of the Alegado Movement Language
ANGELUS Iván (MA) 2018: Az én pedagógiám – 2017
ARANY Virág (MA) 2017: Művészközösségek, táncos-művésztelepek pedagógiai sajátosságai
BÉKÉSI-SZOMBATI Anett (MA) 2022: Soft Wave Kortárstánc tréningem: Pedagógiai tapasztalataim összegzése
CSASZNYI Blanka (MA) 2020: My Entry to the Arc of Shifting Roots
CSEREPES Gyula (MA) 2022: Lizard Beats: Kortárstánc óra néptánc alapokon
DÖMÖTÖR Luca (MA) 2021: Szabadmozgás Műhely, avagy saját közösségi tánc metodikám
DRÁVUCZ Petra (MA) 2015: Az örömélmény azonosítása és tudatosítása a kortárstánc tanításban
FARKAS Kámea Dominika (MA) 2023: HOUSE & FOLK vol.2: Egy fúziós kortárs táncóra, ahol a magyar néptánc és a house dance találkozik
FARKAS Zoltán Batyu (MA) 2011: Néptánc alaptechnikák módszertana – Kárpát-medencei népek táncainak tanítási módszertana kortárstáncos közegben / videomelléklet
FEKETE Hedvig (MA) 2012: Gondolatok a balett szerepéről a hivatásos kortárstánc képzésben
GARAI Júlia (MA) 2012: Belülről kifelé – Az instrukciók szerepe a balett oktatásban
HADI Júlia (MA) 2020: Nézőpontváltás. Improvizáció tanítása színész hallgatóknak
HÁRSFAI Noémi (MA) 2015: 9-13 éves lányok és fiúk érintkezése a kreatív gyerektánc órán
HEVÉR Zsófia (MA) 2015: A szerepjátékok természete a 13-16 évesek kortárstánc óráin
LÉVAI Viola (MA) 2022: Tánctanítás és közösségformálás a kontakt improvizáció eszköztárával
MÉSZÁROS Máté (MA) 2019: Progresszív tánctanítási módszerek. Iskolákban, mesterkurzusokon és workshopokon
NÉMETH Luca (MA) 2017: Alapfokú és professzionális táncművészképzés – Hasonlóságok és különbségek
OBERFRANK RÉKA (MA) 2020: Kortárs szemléletben, modern alapokon. A moderntánc örökség, valamint alternatív változatainak vizsgálata pedagógiai munkám fejlesztése céljából
PELLES Nikolett (MA) 2017: Dance Movement Therapy in Dance Education. Different ways of self-study for dancers applied from Dance Movement Therapy
PETE Orsolya (MA) 2014: Kreatív Project
PODMANICZKY Dorottya (MA) 2020: Test körüli pályák. A poi mozgásfejlesztő hatása a kortárstánc tanításában
REIDL (ÉLIÁS) Kamilla (MA) 2012: Mozgásfejlesztő módszerekben tapasztaltak integrálása a táncoktatásba
RÓZSAVÖLGYI Zsuzsanna (MA) 2021: Experiential Anatomy Lessons
SESSI Krisztina (MA) 2021: Fúziós táncpedagógiám
Chao SHI (MA) 2019: Dance Long and Healthy. The causes of and prevention of dance related injuries
TAKÁCS Ramóna (MA) 2020: Képesség- és kreativitásfejlesztő örömforrás. Képességfejlesztő módszerek alkalmazása az amatőr kortárstánc oktatásban a saját pedagógiai módszereim alapján
TÓTH Laura (MA) 2019: Alapkövek. A tinédzserkorúak személyiségfejlődésének vizsgálata a kortárstánc és saját pedagógiai módszereim által
VARGA Viktória (MA) 2014: A közös nyelv – Mit és hogyan tanítunk
VÁRNAGY Kristóf (MA) 2021: A táncoktatás szerepe a kortárs cirkusz képzésében
ZÁVODSZKY Rita (MA) 2017: Alexander-technika a kortárstánc tanításában