INTRANET ➔

VISSZA

Felvételi - Cirkuszművész BA / LEVEGŐAKROBATIKA zsáner

Felvételi folyamat során három részében értékeljük a jelentkezőket:

 1. A belső jelentkezési lap értékelése
 2. A pályaalkalmasság megítélése
 3. A gyakorlati vizsga értékelése

 

A belső jelentkezési lap értékelése

Értékelési mód: megfelelt / nem felelt meg

A cirkuszművészet BA levegőakrobatika zsáner képzés elkezdéséhez szükséges előfeltételek felmérése. Amennyiben a jelentkező a beadott belső jelentkezési lap értékelése alapján nem felelt meg, nem vehet részt a személyes meghallgatáson.

A pályaalkalmasság megítélése

Értékelési mód: megfelelt / nem felelt meg

– fizikai alkalmasság

A cirkuszművészet BA levegőakrobatika zsáner képzés elkezdéséhez szükséges fizikai adottságok felmérése. A zsáner felsőfokúképzésben való részvételnek kizáró oka lehet, ha a cirkuszi zsánerek alapszintű gyakorlásához nincs meg a fizikai alkalmasság, illetve ha a levegőakrobatika zsáner gyakorlása fizikai akadályba ütközik. Különös tekintettel a cirkuszi működés kockázataira.

 • megfelelő erőnlét a cirkuszi zsánerek alapszintű elsajátításához
 • testi adottságok a főzsáner gyakorlásához és a mellékzsánerek kiválasztásához
 • koordináció, egyensúly és mozgáskészség felmérése

– mentális alkalmasság

Itt a levegőakrobatika gyakorlásához szükséges mentális állapot felmérése történik. Veszélyérzés, veszély érzékelés.  A magasság leküzdésre való – fejleszthető – képesség.  Páros vagy csoportszámban történő munkavégzéshez szükséges egymásra figyelés, empátia, felelősségérzés, a másik élete iránti elkötelezettség. 

 • érzelmi kontroll,
 • partneri együttműködés,
 • figyelem és feladattartás
 • nyitottság, rugalmas gondolkodás

Gyakorlati vizsga

Értékelési mód: pontozás

– gyakorlati vizsgarész

 • testi felépítés vizsga vezetett műhelymunkában
 • erőnlét
 • hajlékonyság, nyújthatóság 
 • színpadi mozgás (ritmusérzék, tanult mozgástechnikák, tánc, testi kifejezésmódok) 
 • kreativitás és fantázia 
 • instrukció érzékenység 

Hozott produkció bemutatása (artista vagy társművészeti) 

– felvételi beszélgetés

Motivációs beszélgetés

 • A jelentkező kapcsolata a levegőakrobatikával
 • Befogadói és előadói tapasztalata színházban, cirkuszban, egyéb előadói területen
 • Művészet iránti érdeklődése 
 • Társadalmi érdeklődése
 • Szabadon választott témakör kifejtése
 • Kommunikációs eszközkészlete