INTRANET ➔

Főiskolánk aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak lehetőséget nyújt egy olyan ösztöndíjra, ami kifejezetten a tandíj befizetésére irányul. Az ösztöndíj megítélésekor figyelembe vesszük az igénylő szociális helyzetét, a keresőképességet és az eddig elért tanulmányi eredményét. Ezen három szempont alapján nyerhető el a tandíjtámogatási ösztöndíj.

Szociális helyzet és fizetőképesség: az igénylő jelenlegi szociális hátterének és keresőképességének bemutatása a hallgató által.

Tanulmányi eredmény: az évfolyamvezető által egy meghatározott szempontrendszer alapján az eddigi tanulmányi eredmény értékelése történik, figyelembe véve a hallgató motivációját, normakövetését, hiányzásának mértékét és tanulmányi előrehaladását.

A tandíjtámogatási ösztöndíj már egy teljesített félév után is igényelhető.

A jogosultság megállapítása után a Főiskola gazdasági vezetése dönt a megítélt támogatás összegéről, ami akár a teljes tandíj 50-80%-a is lehet. Az ösztöndíj egy adott tanulmányi félévre szól.