INTRANET ➔

INFRASTRUKTÚRA

Perc utcai székhelyünkön az összes termünk alkalmas tánctechnikai, kreatív és egyéni foglalkozások lebonyolítására. Nagyobb tánctermeink (Nagyterem, Színházterem) – az átlagos színpad méretekhez alkalmazkodva – alkalmasak főpróbák és házibemutatók befogadására. A további termek (Kisterem, Balett-terem) választéka lehetőséget biztosít az előadás előkészítő próbamunka különböző fázisaihoz, a mozgásanyaghoz a résztvevők létszámához legmegfelelőbb terem kiválasztásához.

A próbatermeinket használók a próbák előtt és után használhatják a kiszolgáló infrasturktúrát is: elkülönített férfi és női öltözők, öltözőszekrényekkel, zuhanyzókkal. Valamint a közösségi helyiséget, várakozóhelyiséggel, teakonyha használattal, wifi szolgáltatással. Igény szerint és egyeztetés alapján tárolást is tudunk biztosítani a hozott eszközöknek. 

A tánctermek alapfelszereltsége az alábbiakat tartalmazza:
Három rétegű speciális rugalmas táncpadló. Grabolett balettpadló borítás. Tükrök, melyek igény szerint függönnyel eltakarhatók. Megfelelő légteret biztosító belmagasság. Mindennapos, szakszerű takarítás. Rugalmasan szabályozható fűtési és szellőztetési lehetőség. A Nagyterem és a Színházterem klimatizált. Állandó beépítésű, nagy teljesítményű sztereó hangsugárzók. Erősítő. Wifi. Csatlakozási lehetőség hozott eszközhöz: mobiltelefonhoz, táblagéphez. Az egyes termek többletszolgáltatásait az alábbi táblázatban tüntettük fel.

Nagyterem

14 x 11 m

háromrétegű hajópadló grabolett linó borítással,
elfüggönyözhető tükörfal,
bordásfal, balettrudak,
hangosítás, zongora

Óradíj (60perc)
(április 1-október 31)

11.000.- Ft

Óradíj (60perc)
(november 1-március 31)

15.000.- Ft

Színházterem

13 x 11 m

háromrétegű hajópadló grabolett linó borítással,
gurítható tükrök,
a klub felé nyitható oldalfal,
balett rudak,
hangosítás, zongora

Óradíj (60perc)
(április 1-október 31)

10.000.- Ft

Óradíj (60perc)
(november 1-március 31)

14.000.- Ft

Kisterem

6 x 10 m

háromrétegű hajópadló grabolett linó borítással,
elfüggönyözhető tükörfal,
hangosítás

Óradíj (60perc)
(április 1-október 31)

5.000.- Ft

Óradíj (60perc)
(november 1-március 31)

7.000.- Ft

Balett-terem

10 x 10 m

háromrétegű hajópadló grabolett linó borítással,
elfüggönyözhető tükörfal,
balett rudak,
hangosítás, pianínó, CD-lejátszó

Óradíj (60perc)
(április 1-október 31)

6.000.- Ft

Óradíj (60perc)
(november 1-március 31)

8.000.- Ft

TEREMBÉRLÉS

Új érdeklődőknek: 

 1. Kérjük, miután áttekintetted a termeink leírását, árait és a foglaltságot, töltsd ki az űrlapot:
 1. Kollégánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot e-mailen
 2. A sikeres egyeztetés után megküldjük a megállapodást
 3. A megállapodás aláírása után e-mailen megküldjük a számlát
 4. A számla teljesítéséről az átutalási bizonylatot kérjük megküldeni a studiocoordination@bcdc.hu címre:
 1. Kollégánk véglegesíti és beírja a terembeosztásba az igénylést.

Szerződéses partnereinknek:

 1. Kérjük, miután áttekintetted a termeink foglaltságát és a már nálunk regisztrált tevékenységedhez szeretnél plusz termet igényelni,
  töltsd ki a +űrlapot:
 1. Kollégánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot e-mailen
 2. A sikeres egyeztetés után megküldjük a megállapodást
 3. A megállapodás után e-mailen megküldjük a számlát

Használati űrlapok:

TEREMHASZNÁLATI FELTÉTELEK, SZABÁLYOK

Kérjük az öltözők, zuhanyozók, WC-k rendjére, tisztaságára ügyelni. 

A Főiskola területére élő állatot csak a Főiskola képviselőjének előzetes engedélyével szabad behozni!

Kérjük

 • a termekbe ne menj be utcai cipőben,
 • a munkalapon felsoroltaktól eltérő vendégeket ne engedj belépni,
 • előzetes egyeztetés nélkül ne vigyél be semmit,
 • a terem berendezési tárgyaiból ne vigyél ki semmit,
 • a födém tartó rúdjait ne érintsd meg,
 • a termekben és az öltözőben ne étkezz, ne dohányozz és ne szemetelj,
 • vízen kívül más italt a termekbe ne vigyél,
 • törékeny edényt (üvegpalack, pohár, bögre) ne vigyél be a termekbe.

Kérjük a rendszer jobb, kellemesebb működésére irányuló elképzeléseidet oszd meg velünk! 

A teremhasználati díj fizetése a teremhasználat biztonsága, tervezhetősége, kiszámíthatósága érdekében előre történik. A szerződéskötés előtt minden naptári hónapra előre kiszámoljuk a fizetendő összeget. Ez a tervezett szünetek figyelembevételével foglalt teremórák és a megállapított teremhasználati díj szorzata. A teremhasználat díj előre fizetendő a részletes fizetési ütemezésben meghatározottak szerint, átutalással a Teremfenntartó – bankszámlájára.

A Teremfenntartó a teremhasználat kiszámíthatósága, zavartalansága érdekében a terembeosztást hosszabb időszakokra, egy vagy több szezonra vagy naptári évre, de legalább 5 hétre előre tervezi, a hatályossá vált teremhasználati megállapodásokban rögzített időpontokat azok megszületése után haladéktalanul bejegyzi, a terembeosztást a tárgyhetet megelőző csütörtöki napon véglegesíti. A szabadon maradt teremkapacitások – azonnali kifizetés mellett – továbbra is foglalhatóak.

A teremfoglalásra vonatkozó előzetes igény – e-mailben – történő bejelentése segíti az egyeztetést, de nem minősül teremfoglalásnak.

A teremhasználati jogosultság a szerződés aláírása, illetve az abban foglalt fizetési feltételek határidőre történő maradéktalan teljesülése után lép életbe, a teremfoglalás véglegesítése, bejegyzése kizárólag ezután történhet.

Minden módosítás kizárólag írásban (e-mailben), mindkét fél erre jogosult képviselője által írásban (e-mailben) történt jóváhagyás után válik hatályossá.

Amennyiben fenti feltételek nem, vagy hiányosan, vagy késedelmesen teljesülnek a Teremfenntartó – e-mailben történő értesítés után, de minden további egyeztetés nélkül – nem érvényesíti, illetve visszavonja, megszünteti a terem használati jogosultságot, a termet jogosult más célra felhasználni, azt más számára biztosítani. Az ebből származó károkért semminemű felelősséget nem vállal. 

Amennyiben a termek szabadok – további használatra van lehetőség új szerződés vagy, jelen szerződés írásban (e-mailben) történő kiegészítése keretében – más feltételek hiányában – azonos feltételekkel. 

A terem használatára vonatkozó lemondást – más kifejezetten erre vonatkozó megállapodás hiányában – nem fogadunk el, és annak esetleges költségeit nem térítjük meg. Kivétel, ha a teremhasználat a Teremfenntartó hibájából hiúsul meg, amikor a korábban kifizetett díj Teremhasználó részére jóváírásra, illetve kifizetésre kerül.

Vis mayor esetén egyik fél sem felelős a másik felé valamely kötelezettség nem-teljesítéséért, vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben a teljesítés elmaradása vagy késedelme elháríthatatlan külső körülmény, így különösen tűz, árvíz, természeti katasztrófa, sztrájk, terrorcselekmény, háborús esemény, vagy más olyan előre nem látható, hasonló ok következménye, amely annak a félnek az ellenőrzési körén, felróhatóságán kívül esik, feltéve, hogy ez a fél azonnal írásos jegyzéket küld erről a feltételről és működését, amint lehetséges, folytatja. 

Bármelyik fél jogosult jelen „Teremhasználati Megállapodást” azonnali hatállyal felmondani, ha az ilyen elháríthatatlan körülmény 8 napon át fennáll. 

Teremhasználó a tánctermet rendeltetésszerűen, táncművészeti próbák, mozgással kapcsolatos oktatási tevékenység céljára, illetve a jelen vagy külön szerződésben meghatározott célra használhatja.

A teremhasználat joga a megállapodásban jelzett személyek körére terjed ki.

Teremhasználó az alapfelszereltségtől eltérő bármilyen eszköz használatához Teremfenntartótól külön engedélyt köteles kérni.

Teremhasználó a fenti tevékenységet, másra át nem ruházható módon kizárólag személyesen láthatja el, amennyiben akadályoztatása esetén ez nem lehetséges, a helyettesítő személyről előzetes, írásbeli bejelentési és egyeztetési kötelezettsége van Teremfenntartóval.

Teremfenntartó biztosítja a feltételeket a helyiség rendeltetésszerű használatához és a terem használatának zavartalan gyakorlásához.

A táncterem tisztántartásáról, karbantartásáról, javításáról a Teremfenntartó gondoskodik.

Teremhasználó a szerződés fennállása alatt a megállapodásban lévő napokon és időpontokban (plusz-mínusz fél óra) jogosult a tánctermen kívüli kiszolgáló infrastruktúra (öltöző, mosdók, teakonyha) használatára.

Teremhasználó a tevékenységével a táncteremben és a kiszolgáló helyiségekben, illetve azok berendezéseiben okozott esetleges, neki, illetve az általa szervezett/vezetett foglalkozás résztvevőinek felróható okból keletkező károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik.

Bármilyen hiba esetén kérjük haladéktalanul hibajelentést küldeni.

NAPTÁRAK - TEREMFOGLALTSÁG MEGTEKINTÉSE

Összes terem

Nagy terem

Színház terem

Balett terem

Kis terem