INTRANET ➔

Cirkuszpedagógia

30 órás pedagógus továbbképzés

Tisztelt Pedagógusok!

Meggyőződésünk, hogy cirkusz a többi művészettel, az előadóművészetekkel egyenrangú művészeti forma. Az artisták, a cirkuszok, a művészképzés támogatása mellett a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ fontosnak tartja, hogy minden gyerek eljusson a cirkuszba. Minden segítséget megadunk annak, aki részt akar venni ebben a munkában.

A 30 órás pedagógus továbbképzés célja, hogy megismerjük egymást, a cirkusz pedagógia felhasználási területeit, eszközöket, módszereket találjunk közös céljaink megvalósításához.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

Jelentkezési határidő:
2024. március 15.

Az első kontakt nap időpontja:
2024. március 23.

Képzési napok:  

2024-03-23 (szombat) Jelenléti (kontakt) alkalom
Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola
2024-04-13 (szombat) Online
2024-04-20 (szombat) Online
2024-05-04 (szombat) Online
2024-05-11 (szombat) Jelenléti (kontakt) alkalom
Fővárosi Nagycirkusz / FNC (Maciva) Művésztelep

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő

 • képessé váljon beépíteni, beilleszteni a cirkuszművészet értékeit a köznevelésbe,
 • felfedezze a cirkuszművészetben rejlő oktatási-nevelési lehetőségeket,
 • képessé váljon színesebbé, érdekesebbé, befogadhatóbbá tenni saját tanítási óráját, élményszerű, gyakorlati közegbe helyezni az iskolai tananyagot a cirkuszpedagógia alkalmazásával,
 • elsajátítsa a cirkuszművészet korszakainak, zsánereinek megismeréséhez vezető módszereket,
 • ismerjen meg a rokon területeket, a cirkuszi múzeumpedagógia, a cirkuszi állat gondozás, a szociális cirkusz, bohóc doktori munka,
 • ismerkedjen meg a cirkuszművészet népszerűsítésének eszközeivel, a cirkuszpedagógia felhasználási lehetőségeivel,
 • megismerje azokat az adatbázisokat, forrásokat melyek segítik munkáját,
 • megismerje a cirkuszművészet fórumait, intézményeit, kutatóhelyeit, iskoláit, műhelyeit,
 • életre szóló előadó-művészeti élményt kapjon a cirkusz világából.

Koncepció:

 • A 30 órás tanfolyam 5 nap alatt valósul meg
 • A tanfolyami nap mindig szombat
 • A tanfolyam szekcióit avatott szakértőink és az 1. tanfolyamon végzett pedagógusok vezetik
 • A tanfolyam kiegészítő programja a „Tanulj cirkuszt!” és a „Mi cirkuszunk” mentorprogram
 • A program egyik kontakt napján a Fővárosi Nagycirkusz előadását is megtekintjük
 • A 2., 3. és 4. nap online oktatás formájában valósul meg max. 4 x 25 fős csoportbontásban
 • A program része a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola nyílt napja
 • Az utolsó napon a képzésben pedagógus végzettséggel rendelkezők résztvevők TANÚSÍTVÁNYT kapnak. A Tanúsítvány kiadásának feltétele a továbbképzés során kapott összes részfeladat igazolt elvégzése. Pedagógus végzettséggel nem rendelkezők LÁTOGATÁSI IGAZOLÁST kapnak az akkreditált tanfolyam elvégzéséről.

A képzés követelménye:

 • Minden online feldolgozott témához kapcsolódik egy feladat, amelyet vagy az adott képzési napon, vagy megadott határidőre szükséges feltölteni az online felületre pl.: egy elméletben bemutatott gyakorlat kipróbálása a résztvevő saját csoportjával, erről fotódokumentáció készítése.
 • A képzés teljesítéséhez szükséges minden online feladatot felölteni megadott határidőre, illetve a kontakt és az online alkalmakon részt venni.

A jelentkezés feltételei:

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely tanári szak, szabadidőszervező; bármely tanári szakképzettség.

A képzésen nemcsak pedagógus végzettséggel rendelkező szakember vehet részt, hanem bárki, mozgásos csoportokkal foglalkozó felsőfokú végzettséggel vagy érettségivel rendelkező szakember, akár néptánctanár, mazsorettoktató, sportedző stb. Végzettséggel nem rendelkező szakember részére igazolást állítunk ki.

– megelőző szakmai gyakorlat: –

– egyéb, éspedig: –

Javasolt munkakörök:
óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége:
nem beszámítható

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja:
hétvégi napokon

A részvételi díj összege:
– Minimum: 40.000.-
– Maximum: 40.000.-

A 2024. 03. 23-án induló Cirkuszpedagógia (PAT akkreditált) szakmai továbbképzés a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg, így a csoport résztvevői számára térítésmentes részvételi lehetőséget biztosít. A jelentkezésnél előnyben részesülnek a Petőfi Program keretében zajló „Tanulj cirkuszt!”, valamint „Mi cirkuszunk” mentorprogram településeinek jelentkezői, de mindenki más, a jelentkezési feltételnek megfelelő érdeklődő térítésmentesen kapcsolódhat be max. 100 főig.

Részvételi díjon felüli egyéb költségek:

Az étkezés és a képzési helyszínre történő utazás a résztvevőket terheli.

A Nemzeti Művelődési Intézet – a jelentkezési lapon rögzített igény esetén – a képzés résztvevőinek szállításával támogatja a programot a rendelkezésére álló megyei 9 fős mikrobuszokkal. 

Programterv

A tervezett program időkeretei rögzítettek. A kereteken belül lehetnek még órarendi változások az előadók egyeztetésének függvényében.

1. nap 2024-03-23 (jelenléti) órarend

Nyitott nap a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskolán

10:00-10:30 Érkezés, regisztráció
10:30-13:00 Nyitott órák megtekintése és gyakorlati műhelymunka a főiskola tanáraival. Témakörök: zsonglőr, ügyesség, színpadi mozgás, tánc, bűvész és cirkuszi karakterépítés.
13:00-14:00 Ebédszünet
14:00-16:30 Nyitott órák megtekintése és gyakorlati műhelymunka a főiskola tanáraival. Témakörök: zsonglőr, ügyesség, színpadi mozgás, tánc, bűvész és cirkuszi karakterépítés.
16:30-17:00 A program hivatalos megnyitója. 

2. nap 2024-04-13 (online) órarend

10:00-11:30 1. csoport – Jégtörő + Ismeretek és élmények a cirkuszról
2. csoport – Jégtörő + Vélemények ütköztetése fontos kérdésekben
3. csoport – Jégtörő + A cirkuszművészet és más művészeti ágak
4. csoport – Jégtörő + Barangolás a cirkusztörténetben
11:30-12:30 1. csoport – Barangolás a cirkusztörténetben
2. csoport – Ismeretek és élmények a cirkuszról
3. csoport – Vélemények ütköztetése fontos kérdésekben
4. csoport – A cirkuszművészet és más művészeti ágak
12.30-13.30 Ebédszünet
13:30-14:30 1. csoport – A cirkuszművészet és más művészeti ágak
2. csoport – Barangolás a cirkusztörténetben
3. csoport – Ismeretek és élmények a cirkuszról
4. csoport – Vélemények ütköztetése fontos kérdésekben
14:30-16:00 1. csoport – Vélemények ütköztetése fontos kérdésekben + Reflexió és HF
2. csoport – A cirkuszművészet és más művészeti ágak + Reflexió és HF
3. csoport – Barangolás a cirkusztörténetben + Reflexió és HF
4. csoport – Ismeretek és élmények a cirkuszról + Reflexió és HF
16.00-17.00 Önálló munka ONLINE felületen

3. nap 2024-04-20 (online) órarend

10:00-11:30 1. csoport – Jégtörő + Eszközök a cirkuszi játékokhoz
2. csoport – Jégtörő + Forrásanyagok
3. csoport – Jégtörő + A cirkusz mint metafora
4. csoport – Jégtörő + Projekt a cirkusz témakörében I. rész 
11:30-12:30 1. csoport –Projekt a cirkusz témakörében I. rész 
2. csoport – Eszközök a cirkuszi játékokhoz
3. csoport – Forrásanyagok
4. csoport – A cirkusz mint metafora
12.30-13.30 Ebédszünet
13:30-14:30 1. csoport – A cirkusz mint metafora
2. csoport –Projekt a cirkusz témakörében I. rész 
3. csoport – Eszközök a cirkuszi játékokhoz
4. csoport – Forrásanyagok
14:30-16:00 1. csoport – Forrásanyagok + Reflexió és HF
2. csoport – A cirkusz mint metafora  + Reflexió és HF
3. csoport – Projekt a cirkusz témakörében I. rész + Reflexió és HF
4. csoport – Eszközök a cirkuszi játékokhoz + Reflexió és HF
Projektmunka Önálló projekt a saját iskolában vagy munkahelyen

4. nap 2024-05-04 (online) órarend

10:00-11:30 1. csoport – Jégtörő + Cirkuszpedagógia
2. csoport – Jégtörő + Tananyagok a cirkusz nyelvén
3. csoport – Jégtörő + A cirkuszművészet társadalmi szerepe
4. csoport – Jégtörő + Projekt a cirkusz témakörében II. rész
11:30-12:30 1. csoport – Projekt a cirkusz témakörében II. rész
2. csoport – Cirkuszpedagógia
3. csoport – Tananyagok a cirkusz nyelvén
4. csoport – A cirkuszművészet társadalmi szerepe
12.30-13.30 Ebédszünet
13:30-14:30 1. csoport – A cirkuszművészet társadalmi szerepe
2. csoport – Projekt a cirkusz témakörében II. rész
3. csoport – Cirkuszpedagógia
4. csoport – Tananyagok a cirkusz nyelvén
14:30-16:00 1. csoport – Tananyagok a cirkusz nyelvén  + Reflexió és HF
2. csoport – A cirkuszművészet társadalmi szerepe  + Reflexió és HF
3. csoport –Projekt a cirkusz témakörében II. rész + Reflexió és HF
4. csoport – Cirkuszpedagógia + Reflexió és HF
16.00-17.00 Önálló munka ONLINE felületen

5. nap 2024-05-11 (jelenléti) órarend

A program indítása a Fővárosi Nagycirkuszban

10:00-11:00 Érkezés, regisztráció, 2 csoport kialakítása 
11:00-13:00 1. csoport – A Fővárosi Nagycirkusz előadásának megtekintése
2. csoport – Látogatás a művésztelepen
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00-15.00 A program hivatalos lezárása
15:00-17:00 1. csoport – Látogatás a művésztelepen
2. csoport – A Fővárosi Nagycirkusz előadásának megtekintése